Zarządzanie zasobami ludzkimi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi-opracowanie - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi-opracowanie - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie zasobami ludzkimi
I.
Istotą zarządzania zasobami ludzkimi są działania organizacji, nastawione na przyciąganie,
rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej (Griffin).
II.
Uwarunkowania prawne:
równe szanse zatrudnienia
wynagrodzenie i świadczenia na rzecz pracowników
stosunki pracy
bezpieczeostwo i higiena pracy
JAKAKOLWIEK DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY JEST NIEDOPUSZCZALNA
Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziaład dyskryminacji. Pracownik ma prawo do godnego
wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową
pracę. Osoba pokrzywdzona ma prawo do odszkodowania.
III.
Rodzaje stosunków pracy:

IV.
umowa o pracę (na okres: próbny, nieokreślony, określony, zastępstwo)
powołanie
wybór
mianowanie
spółdzielcza umowa o pracę
Proces zarządzania zasobami ludzkimi
Planowanie zasobów
ludzkich
Rekrutacja
Szkolenia i doskonalenia
Wprowadzenie do pracy
Ocena efektywności
V.
Dobór
Awanse, przeniesienia, zwolnienia
Planowanie zasobów ludzkich
…obejmuje planowanie potrzeb i planowanie ich pokrycia, wg ilości, czasu i miejsca.
a) Planowanie potrzeb
a–b+c–d=e
1|Strona
a – oczekiwany stan osobowy na dzieo t
b – faktyczny stan osobowy na dzieo t
c – zwolnienia w t1 – t0
d – przyjęcia w t1 – t0
e – zapotrzebowanie (+) lub nadwyżka (-)
b) Planowanie pokrycia potrzeb
Planowanie przedsięwzięd, mających na celu pokrycie aktualnych i przyszłych potrzeb kadrowych.
Planowanie zasobów ludzkich
o
o
o
o
analiza stanowisk pracy
prognozowanie popytu i podaży zasobów ludzkich (tablica rotacji, system informacji)
dostosowanie podaży i popytu na zasoby ludzkie
rekrutacja (wewnętrzna, zewnętrzna)
ANALIZA STANOWISK PRACY
systematyczna analiza stanowisk pracy
opracowanie metod doboru kadr
system ocen wyników
opracowanie stawek wynagrodzeo
PROGNOZOWANIE POPYTU I PODAŻY ZASOBÓW LUDZKICH
 ocena tendencji (dotyczy zewnętrznych rynków pracy, obecnie zatrudnionych
pracowników, przyszłych planów organizacji)
 przewidywanie popytu
wewnętrzne i zewnętrzne
 prognozowanie podaży
 plan działania na wypadek przewidywanego niedoboru lub nadwyżki zasobów
ludzkich
 tablica rotacji – wykaz stanowisk kierowniczych i osób, które je zajmują, czas ich
pozostawania na stanowisku, kwalifikacji itp.
 systemy informacji o zasobach ludzkich – informacje dotyczące kwalifikacji,
doświadczenia, uprawnieo posiadanych przez pracowników
DOSTOSOWANIE PODAŻY I POPYTU NA ZASOBY LUDZKIE
 plan przewidywalnego niedoboru (np. zatrudnienie)
 plan nadwyżki kadrowej (np. zwolnienia)
2|Strona
REKRUTACJA – inaczej nabór, proces przyciągania jednostek do ubiegania się o wolne
stanowisko pracy
 wewnętrzna – awans
 zewnętrzna – szukanie nowych pracowników
VI.
Klasyfikacja etapów zatrudnienia
CV
wywiad wstępny
formularz aplikacyjny
wywiad właściwy
testy
sprawdzenie referencji
decyzja
VII.
Doskonalenie i szkolenie zasobów ludzkich


samodoskonalenie – na podstawie oceny skłaniania do samorozwoju ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz