Wykład - bilans płatniczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - bilans płatniczy - strona 1 Wykład - bilans płatniczy - strona 2 Wykład - bilans płatniczy - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 5
Bilans płatniczy
Bilans płatniczy - jest to zestawienie wszystkich transakcji zagranicznych, obejmujących zarówno przepływy towarowe jak i przepływy usług.
Transakcje te mogą być:
odpłatne - kupno i sprzedaż towarów i usług za gotówkę lub na kredyt, zamiana towaru lub usługi na inny towar lub usługę, wymiana jednego elementu finansowego na drugi, np.: zakup zagranicznych obligacji z rachunku obrotowego w banku zagranicznym.
nieodpłatne - otrzymanie lub przekazanie elementów finansowych, towarów lub usług.
Każdy bilans płatniczy posiada 2 strony:
Winien - po tej stronie są zapisywane te elementy transakcji zagranicznych, które powodują powiększenie rzeczowych lub finansowych aktywów kraju (wartość towarów importowanych);
Ma - po tej stronie jest zapisywana wartość towarów eksportowanych;
W skład bilansu płatniczego wchodzą 2 części:
Rachunek bieżący (current account) - obejmuje on niefinansowe elementy transakcji zagranicznych - a więc towary i usługi oraz dochody z pracy i kapitału, transfery nieodpłatne.
Rachunek kapitałowy (capital account) - obejmuje on finansowe elementy transakcji zagranicznych.
MFW opracował zasady, metody sporządzania bilansu płatniczego. W jego skład wchodzą następujące pozycje:
Rachunek bieżący
Towary
Wysyłka towarów - obejmuje ona:
frachty, ubezpieczenie, inne usługi (przygotowanie towarów do przesyłki, składowanie, przeładunek, spedycja);
Inne usługi transportowe - takie jak:
przewozy pasażerów, remonty statków w portach, wyładunki i załadunki statków,
pilotaż;
Podróże - obejmują one:
wartość towarów sprzedanych cudzoziemcom, wartość towarów zakupionych przez krajowców zagranicą.
Dochody z inwestycji:
portfelowych,
bezpośrednich (zyski należące się inwestorowi);
innych dochody Inne towary usługi, dochody - pozycja ta obejmuje różne transakcje, które nie zostały wcześniej wymienione: m.in. utrzymanie placówek dyplomatycznych, dochody z patentów, z nieruchomości, ubezpieczenie na życie.
Transfery nieodpłatne - są to jednostronne przekazanie towarów lub usług, w tym:
prywatne (np.: spadki);
rządowe (np.: renty, emerytury, odszkodowania, stypendia dla obcokrajowców).
Rachunek kapitałowy


(…)

… towarów lub usług, w tym:
prywatne (np.: spadki);
rządowe (np.: renty, emerytury, odszkodowania, stypendia dla obcokrajowców).
Rachunek kapitałowy
Kapitały z wyłączeniem rezerw (kapitały te zostały podzielone według różnych kryteriów):
Inwestycje bezpośrednie za granicą
Inwestycje portfelowe
Inne kapitały długoterminowe
rządowe
banków komercyjnych
przedsiębiorstw i osób
Kapitały krótkoterminowe
rządowe
banków komercyjnych
przedsiębiorstw i osób
Saldo błędów i opuszczeń - pozycja wynika z konieczności szacowania powyższych danych, z powodu braku dokładnych danych.
Rezerwy - do rezerw walutowych zaliczamy aktywa finansowe, które należą do władz monetarnych kraju i wykorzystywane są przez nie do pokrycia deficytu bilansu płatniczego:
Złoto monetarne
SDR
Pozycja rezerwowa z MFW
Dewizy
Obie części bilansu…
… - w wyniku nałożenia na Irak sankcji, Polska straciła możliwość sprzedaży broni na tamtejszym rynku.
Następstwa zakłóceń w bilansie płatniczym. W wyniku deficytu następuje utrata rezerw walutowych (odpowiednio w wyniku nadwyżki występuje wzrost rezerw walutowych). Następstwem są też ruchy międzynarodowego kapitału w postaci udzielonych lub zaciągniętych kredytów.
Zakłócenia w BP mogą naruszyć stabilizację…
… może przynieść 2 dolary wpływów eksportowych;
struktura eksportu - dominują towary nisko przetworzone, wrażliwe na wahania koniunktury;
zaostrzenie konkurencji wobec polskich dostawców na rynku UE ze strony innych państw Europy Środkowo - Wschodniej, z którymi UE zawarła umowy o stowarzyszeniu i udzieliła podobnych jak Polsce preferencji;
dekoniunktura na rynkach światowych w odniesieniu do podstawowych towarów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz