Równość szans - strona 8

Kryteria decyzyjne- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

A Wariant B Waga Ocena Ocena ważona Waga Ocena Ocena ważona Równouprawnienie 0,6 1 0,6 0,6 3 1,8 Równość...

Polityka społeczna w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 651

większą rolę na szczeblu wspólnotowym. Dotyczyła wzrostu zatrudnienia, równości szans, poprawy warunków...

Wykład - banki komercyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Adama Smitha a takze ekonomii podaży, zakłada deregulację w imię ochrony wolnej konkurencji, równości...

Wykład - Bezrobocie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

- równość szans - wprowadzanie niedyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć (rozwój opieki nad dziećmi...

Wykład - definicja liberalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

przez wszystkich obywateli jest równość szans w dostępie do edukacji, kultury oraz zagwarantowanie wszystkim minimum...

Rada zarządzająca EBC - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Edyta Małgorzata Ropuszyńska-Surma
 • Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

równości szans, zabezpieczenia interesów konsumenta oraz zachęcania do poprawy efektywności. Art. 81 TWE...

Esej na ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Walentynowicz
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1134

na równość szans ze względu na genetyczne wyposażenie każdej z płci w odmienne cechy, wiedzę czy umiejętności...