Esej na ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Esej na ćwiczenia - strona 1 Esej na ćwiczenia - strona 2 Esej na ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


Temat pracy: „Co sądzisz o iluzji więzienia w organizacjach, w których jeden pracownik - przełożony staje się strażnikiem a drugi pracownik - podwładny staje się więźniem? Zajmij stanowisko w tej kwestii.” Problem, który wybrałam w ramach podanego tematu to: „ Problem z powodu dyskryminacji płci.” Obserwacja świata z punktu widzenia osoby dorosłej i samodzielnej - w tym stosunków międzyludzkich, zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym - sprawiła, że od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie stereotypy. Zwłaszcza najgłębiej zakorzenione w kulturze i psychice społeczeństwa, stereotypy płci. Czy inaczej kształtowałby się podstawowy model rodziny, gdyby nie przypisywane kobietom i mężczyznom role społeczne, cechy bądź umiejętności? Czy przyjemniej by się nam pracowało? Łatwiej zdobywało kolejne etapy kariery zawodowej? Odnoszę wrażenie, że stereotypy płci w sferze zawodowej stają się szczególnie problematyczne wówczas, gdy przypisuje się większą rolę i znaczenie jednej z płci, powodując tym samym dyskryminację drugiej. Powoduje to powstawanie barier psychologicznych, utrudnia współpracę oraz wzajemne kontakty między pracownikami. Któż nie spotkał się z twierdzeniem, iż kobiety nie nadają się na szefów, zaś mężczyźni to urodzeni przywódcy? Moim zdaniem jednak, znajomość stereotypów to jedno - warto znać ich korzenie, sięgające norm kulturowych oraz tradycji, zaś kierowanie się nimi to odrębna sprawa. Taka zakodowana skłonność do utartego, jednotorowego myślenia i działania, może być bardzo krzywdząca dla innych. Może także powodować popadanie w pułapkę własnego myślenia czy doprowadzać do powstawania niezdrowych kontaktów między współpracownikami, kojarzących się z relacją nadzorca - niewolnik bądź strażnik - więzień. Czy w związku z tym, samą organizację można także przyrównać do więzienia? Myślę, że pewnym stopniu tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę aspekty psychologiczne. Ale o tym za chwilę...
Ostatnie lata pozwoliły mi zaobserwować, że zgodnie z opinią dotyczącą zachodniej praktyki zarządzania, najbardziej przyszłościowe wydaje się być zastosowanie tzw. koncepcji organizacji uczącej się, opartej na współczesnej definicji zarządzania i rozumianej jako dążenie do osiągania celów dzięki pracy innych. Według tego założenia ludzie stanowią największą inwestycję oraz najważniejszy zasób każdej współczesnej firmy, która aby sprawnie funkcjonować, musi przyciągnąć i zatrzymać najlepszych na rynku pracowników. Jednakże ludzie mogą stanowić także i największy problem każdej organizacji, powodując zakłócenia w jej poprawnym i efektywnym funkcjonowaniu. Z tego względu, aby łatwiej zauważyć sam problem, a także lepiej poznać jego przyczyny czy zrozumieć naturę, specjaliści wprowadzili typologię organizacji, opartą na metaforach. Jedną z nich jest organizacja jako metafora psychicznego więzienia, która z założenia ogranicza wolność jednostki oraz jej indywidualizm, a także narzuca stereotypowe zachowania i postawy. Zaś wspomniane stereotypy mogą dotyczyć również tych związanych z płcią pracowników.


(…)

…. Żeby jednak dobrze zrozumieć zagadnienia związane z tożsamością płciową, należy oddzielić od siebie aspekty płci biologicznej, wrodzonej, akcentującej przymioty otrzymane od natury, od płci społeczno - kulturowej, nabytej w rezultacie procesu socjalizacji czy pod wpływem otoczenia. Właściwa dla dalszych rozważań płeć jest bowiem kwestią wyuczoną, nie zaś prostym efektem różnicy biologicznej. Zakodowane wzorce kulturowe określają typ idealnego mężczyzny i idealnej kobiety, a także narzucają im role społeczne, w których praktycznie nie ma miejsca na równość szans ze względu na genetyczne wyposażenie każdej z płci w odmienne cechy, wiedzę czy umiejętności. Zatem zarówno standardy, jak i normy, dotyczące bycia kobietą lub mężczyzną, były i są nadal zakodowane w stereotypach płci, na które składają się różne komponenty: cechy…
…” czy rodzaju męskiego od słowa „wiedźma”. Co oznacza, że za mędrców uważani byli tylko mężczyźni, zaś za wiedźmy kobiety. Innych przykładów dyskryminacji spowodowanej stereotypami płci jest wiele. Do XX wieku kobietom nie wolno było czytać tego, co dzisiaj one same piszą. Na początku XX wieku liczba zawodów, w których pracowały kobiety była znikoma. Obecnie zaś praktycznie nie ma zawodu absolutnie męskiego…
…, opiekunkami czy gospodyniami, zaś mężczyźni kierowcami, hydraulikami czy spawaczami. Co więcej, nadal dość często zdarza się, że o przyjęciu do pracy decyduje zewnętrze człowieka, a nie jego predyspozycje. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy mężczyzna - szef, przyjmuje do swojego zespołu kobietę - pracownika.
Wszystkie te elementy mają moim zdaniem wpływ na atmosferę w pracy, na wzajemne stosunki…
… 2001
Kożuch B.: Nauka o organizacji. Warszawa 2007
Marczyk S., Marczyk W.: Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. Kraków 2003
Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa 1997
Podstawy nauki o organizacji. Red. Marek S., Białasiewicz M. Warszawa 2008
Tożsamość społeczno - kulturowa płci. Red. Barska A., Mandal E. Opole 2005
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz