Komunikacja w organizacji - Proces komunikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja w organizacji - Proces komunikacji    - strona 1 Komunikacja w organizacji - Proces komunikacji    - strona 2 Komunikacja w organizacji - Proces komunikacji    - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacja w organizacji  Czym jest komunikacja interpersonalna?    Komunikacja  – proces tworzenia, nadawania, odbierania i interpretowania komunikatów między ludźmi.   Proces komunikacji              ŹRÓDŁO               KODOWANIE       KA  NAŁ        DEKODOWANIE      ODBIORCA                     SPRZĘŻENIE ZWROTNE    Funkcje komunikacji:   1. Informowanie   „ Spotkanie zostało przesunięte na 16.00 ”  2. Motywowanie  „ Jestem z Ciebie zadowolony ”  3. Kontrolowanie  „Kiedy zamierzacie skończyć?”   4. Wspieranie  „Nie przejmuj się. Następnym razem pójdzie lepiej.”   5. Wywieranie wpływu  „A mógłbyś zadzwonić do nich teraz?”     Komunikacja w organizacji   a) komunikacja pionowa – zgodna z liniami podporządkowania   - z   góry w dół   Powinna zawierać takie komunikaty, jak:   - instrukcje dotyczące wykonywanej pracy  - uzasadnianie wykonywania danej pracy   - oceny osiągnięć pracownika   - bodźce motywujące do działania   - z dołu w górę    Przeszkody w komunikacji dół – góra  - przeładowanie informacją – filtrowanie napływających informacji  - utrudniony dostęp do góry   - sformalizowanie relacji   Pewne informacje czasami zostają zgubione, zniekształcone.    b) komunikacja pozioma – pomiędzy współpracownikami   Przeszkody w komunikacji poziomej:  - brak zaufania  - rywalizacja     c) Komunikacja organizacji z otoczeniem  - z klientami, kontrahentami  - z mediami – Public Relations       Sposoby komunikowania    Komunikacja ustna   Komunikacja pisemna     Zasady formalnej komunikacji elektronicznej:  a) Każda wiadomość posiada wstęp, rozwinięcie i zakończenie   b) Podpis z „danymi”  c) Komunikat powinien być krótki, zwięzły i logiczny   d) Treść komunikatu powinna być pozbawiona błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych  e) Nie wysyłamy załącznika bez treści w „wiadomościach”   f) Raczej unikamy emotikonek  g) Odpowiadając nie kasujemy historii wymiany wiadomości     Komunikacja niewerbalna     Badania nad komunikacją niewerbalną obejmują następujące obszary:   - mimika twarzy  - kinezjetyka (wszystko poza twarzą)  - proksemika (bada odległości jakie przyjmujemy w kontaktach interpersonalnych)   - parajęzyk (kaszlnięcia, chrząknięcia, pauzy)    Zasady właściwego odczytywania mowy ciała  1. Czytaj gesty w grupach.   2. Szukaj zgodności  3. Odczytuj gesty w kontekście    Komunikacja w relacjach władzy  Osoby mające władzę/o wyższym statusie:  - przemawiając do osób o niższym statusie utrzymują z nimi kontakt wzrokowy, jednak starają się nie patrzeć im w 

(…)

… na to, jak ją traktujemy, a to… 
…powoduje, że zachowuje się ona tak, jak tego oczekiwaliśmy, czyli nasze oczekiwania stają się rzeczywistością
Konflikty w organizacji
Konflikt – sprzeczność lub przynajmniej niezgodność:
- interesów – wyższa/niższa cena, ale tylko przy twardym trwaniu na stanowisku przynajmniej jednej ze stron
- potrzeb – potrzeby organizacji a potrzeby pracowników
- przekonań i poglądów – teoria X i Y…
… a płeć
Eksperyment Dolińskiego (2001) - prośba o wysłanie listu
większa skuteczność eksperymentu była tam, kiedy dochodziło do dotyku.
kobieta z (87,5)
kobieta bez (65)
Jeśli eksperyment był między mężczyznami, był bardziej skuteczny bez dotyku.
„Toksyczny tandem
1. Opracowanie dokumentu w 3-os. zespołach wyznaczając osobę odpowiedzialną za pracę grupy.
2. Po 30 min – talerz z 4 ciastkami.
Kto sięgnie po ciasteczko? 
3. Częściej po ciastko sięgali „szefowie”, jak również okazywali mniej zahamowani przy jedzeniu.
Ten, kto ma władze pozwala sobie na więcej.
Skupianie uwagi ludzi władzy na sobie – skupianie uwagi podwładnych na przełożonych.
Proksemika
Strefa intymna (15-45cm)
Strefa osobista (45 – 1,22m)
Strefa społeczna (1,22 – 3,6m)
Strefa publiczna (pow. 3,6m)
Uniwersalne przeszkody w komunikacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz