Równanie algebraiczne - strona 5

Ruch płynu idealnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

zamiast układu równań różniczkowych równanie algebraiczne kwadratowe (ze względu na prędkość...

Wykład (3) - Układ równań

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

wielkości (prędkości i przyspieszenia liniowe oraz prędkości i przyspieszenia kątowe) obliczamy z równań...

Ściąga

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

). Równania te uzupełniają równania we, które są równaniami algebraicznymi (pokazują w jaki sposób wektor...

Kinematyka - bryly

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

) na osie tego układu otrzymamy dwa równania algebraiczne z dwoma niewiadomymi. n − a B = − a AB cos45o...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

jednego nieujemnego rozwiązania bazowego układu równań algebraicznych. Twierdzenie to wyznacza procedurę...

Metoda elementów skończonych 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

) = 0 ⇔ równanie algebraiczne 2 stopnia =0 σ XY σ YY − σ (wiekowe) (σ XX − σ )(σ YY − σ ) − σ XY = 0 2 σ...

Wykład (2) - Środek masy

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1407

i przyśpieszeń niektóre siły obliczane są z równań algebraicznych a pozostałe wyznaczane na podstawie wykreślnych...

INŻYNIERIA REAKTORÓW CHEMICZNYCH - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1624

niemożliwe (na drodze analitycznej), bowiem tworzą się wówczas równania algebraiczne wysokich stopni. Zatem...