Różnice kursowe - strona 23

Produkty gotowe - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 4a Uor...

Koszty w przedsiębiorstwie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Irena Paś
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

przez jednostkę odsetki (także za zwłokę), pro­wizje od pożyczek i kredytów, dyskonto, ujemne różnice kursowe...

Analiza finansowa firmy Domtronik

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Renata Guzik
  • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

) rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 514 1 452 5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 6. Różnice...