Marketing międzynarodowy - Strategia standaryzacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5894
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing międzynarodowy - Strategia standaryzacji - strona 1

Fragment notatki:


Ekwiwalencja BM
Problem równoważności badań prowadzonych w różnych kulturach. Trudności mogą się pojawić przy określaniu celu badań i problemu badawczego. Ekwiwalencja pojęciowa, w różnych krajach, różnych kulturach jedno i to samo pojęcie może bowiem oznaczać odmienne rzeczy. Różnorodne kultury nadają pojęciom, takim jak piękno, bogactwo inne znaczenia. Nawet jeżeli istnieje zgoda co do definicji jakiegoś pojęcia, to należy rozważać występowanie ekwiwalencji funkcjonalnej. To samo pojęcie może pełnić różne funkcje w różnych kulturach(mikrofalówka). Przy gromadzeni danych oraz przygotowywaniu badań należy pamiętać o ekwiwalencji kategoryzacji, w wielu krajach w odmienny sposób grupuje się obiekty badań. Kolejnym krokiem w przeprowadzanych badaniach jest zapewnienie równoważności pomiar. Cechy badanych obiektów muszą być mierzone w takich samych wielkościach, jest to ekwiwalencja kalibracji, najczęściej spotykanym problemem jest kwestia odmienności waluty w różnych państwach, które pogłębia zróżnicowana inflacja oraz zmiany kursów waluty. Ekwiwalencja metryczna- równoważność skal pomiarowych werbalnych, wiąże się z odmiennymi znaczeniami podobnych pojęć w różnych kulturach. Ekwiwalencja tłumaczeń może powodować przeszkody w trakcie przygotowywania ankiety(4rodzaje-leksykalna, idiomatyczna, gramatyczna, empiryczna).
Strategia standaryzacji Zakłada, że marketing międzynarodowy jest standardową, ujednoliconą w przekroju wszystkich obsługiwanych rynków koncepcją funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zunifikowane podejście do rynku dotyczy zarówno rynku krajowego, jak i rynków zagranicznych. U podstaw tego podejścia leżą następujące założenia:
- wszędzie - w wymiarze geograficznym, bez względu na kraj zamieszkania nabywcy mają zbliżone, ujednolicone potrzeby,
- potrzeby współczesnych konsumentów są elastyczne i stosunkowo łatwo poddają się formowaniu przez poszczególne narzędzia kompozycji marketingu-mix, w tym zwłaszcza przez działania promocyjne,
- następuje wyraźny proces konwergencji potrzeb oraz wzorców i struktur konsumpcji w skali międzynarodowej i globalnej (kosmopolityzm).
Konsekwencją przyjęcia powyższych założeń jest przekonanie o możliwości funkcjonowania na rynkach międzynarodowych na podstawie jednego, zestandaryzowanego programu marketingowego (produkt, cena, system dystrybucji i polityka promocji). Można dzięki temu pokryć cały międzynarodowy rynek działania przedsiębiorstwa. Na potwierdzenie tej tezy przytacza się sposób podejścia
do rynku wielu korporacji transnarodowych, operujących na globalnym rynku jednolitym lub znacznie ujednoliconym programem marketingowym. Zasadniczą przesłanką tego podejścia jest proces globalizacji z jego uwarunkowaniami, przyczynami i konsekwencjami dla zachowań konsumentów i strategiami funkcjonowania

(…)

… i sprzedaży. Niska cena nie zachęca konkurentów do wejścia na rynek. Wady: konieczny jest duży wolumen sprzedaży, obniżenie ceny przez konkur może skrócić okres, w którym firma osiąga zyski.
na podstawie cen produktów konkurencyjnych
Rodzaje strategii cen
strategia cen standaryzowanych- produkt ma taką samą cenę na wszystkich rynkach; zalety: przejrzystość i łatwość porównań międzynarodowych; wady: brak elastyczności reagowania na warunki gospodarcze i popytowe. strategia cen zróżnicowanych- prowadzenie odrębnej polityki cenowej na poszczególnych rynkach zagranicznych; zalety: możliwość reagowania na sytuację rynkową; wady: szary import - przepływ towarów między krajami z kraju o cenie niższej do kraju o cenie wyższej. strategia cen pośrednich- zakłada że każdy rynek jest unikalny i wymaga analizy czynników…
…, stowarzyszenia gospodarcze, agencje badawcze); wewnętrzne (firmowe bazy danych, bilanse, sprawozdania i raporty, korespondencja handlowa, dokumenty transakcyjne).
Euromarketing, marketing ponadnarodowy i marketing międzynarodowy
Euromarketing - stanowi zbiór zasad podejmowania i prowadzania przez przedsiębiorstwo działalności na specyficznym rynku międzynarodowym, jakim jest rynek wewnątrz EU. Jego fundamentem…
…. Powinna odpowiadać następującym założeniom:
- maksymalna cena transferowa nie powinna być wyższa od najniższej ceny rynkowej, za jaką jednostka kupująca może nabyć produkt lub usługę w innym kraju,
- minimalna cena transferowa nie powinna być niższa od sumy kosztów krańcowych produkcji jednostki sprzedającej, powiększonych o koszty utraconych korzyści.
Cena transferowa powinna być na tyle wysoka, aby motywować p-wo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz