Różnice kursowe - strona 24

Podatki i koszty

  • System podatkowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

w innych przedsiębiorstwach uzyskując korzystne dywidendy. Wpływy mogą pochodzić również z dodatnich różnic kursowych...

Zmiany w bilansie

  • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2023

w okresie ich przegotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone...

Produkty bankowe

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

wyższego zysku wynikającego z różnic kursowych, jak i dla zabezpieczenia się przed ewentualnym ryzykiem...

Zarządzanie definicje

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1491

papierów wartościowych, ujemnych różnic kursowych itp. Koszty działalności produkcyjnej - to koszty...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 2

  • Analiza finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4487

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Na przykładzie „BOGMAR” Sp. Z o.o.Wstęp I. Charakterystyka Przedsiębiorstwa „Bogmar” Sp. Z o.o. 1. Misja, cele, zadania II. Analiza otoczenia 1. Metody scenariuszowe 2. Analiza sektora 1. Otoczenie rynkowe 1. Krajowy rynek sprzętu AGD 2. Rynek wyrobów ...