Różnice kursowe - strona 14

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

(ujemna różnica kursowa), gdy w okresie, na jaki udzielił on kredytu dewizowego, spadnie kurs tej waluty...

Kontrakty forward

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2044

także walutowe kontrakty forward na dostarczenie (lub rozliczenie różnicy kursowej) w określonym dniu danej...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Posłuszny
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3437

.: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych nieodpłatnie...

PINOP 2- zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

gospodarczej( sprzedane usługi, towary, wyroby gotowe, umorzone zobowiązania, różnice kursowe itp...

"PKO SA"- wynik finansowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

1.177,7 1.895,6 Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,5 1,0 Zysk netto 824,9 520,3...