Różnice kursowe - strona 13

Ustawa o rachunkowości

 • Politechnika Częstochowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1715

wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 4a. 57) W przypadku...

Koszty finansowania zewnętrznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

, różnice kursowe związane z kredytami i pożyczkami w walutach obcych, w stopniu, w jakim są one uznawane...

Kontrakty Forward - Mechanizm FRA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

także walutowe kontrakty forward na dostarczenie (lub rozliczenie różnicy kursowej) w określonym dniu danej...

Inwestycje-kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Stepnowski
 • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

trwałych próby techniczne odsetki, prowizje, różnice kursowe od pożyczek i kredytów zaciąganych...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4473

, odpowiednio, dodatnimi i ujemnymi różnicami kursowymi na operacjach wymiany walutowej i wyniku z wyceny...