Różnice kursowe - strona 10

Bazowe zagadnienia rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1127

+ ujemne różnice kursowe - dodatnie różnice kursowe Skorygowana cena nabycia- (aktywów finansowych...

Bazowe zagadnienia rachunkowość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1841

+ ujemne różnice kursowe - dodatnie różnice kursowe Skorygowana cena nabycia- (aktywów finansowych...

Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5222

zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszone z tego tytułu. Nie zalicza...

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

się chęcią uzyskania dochodu z różnic kursowych, czy też oprocentowania wkładów bankowych, mogą dokonywać...

Rachunkowość - wykłady UEK

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 9744

i urządzeń wymagających montażu Koszty zbudowania środka trwałego Odsetki, prowizje, różnice kursowe...

Obrót bezgotówkowy - charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aneta Wszelaki
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2037

wyceniła wpływ waluty na rachunek bankowy (np. FIFO, LIFO, lub średnio ważony)- różnice kursowe...

Koszty i pojęcia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Rogozińska-Mitrut
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

; płacone dyskonto; straty na sprzedaży papierów wartościowych; ujemne różnice kursowe. Do kosztów operacji...

Sekurytyzacja - referat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 728

konkretne warunki, to strony pokryją odpowiednie różnice kursowe. Różnice kursowe są naliczane w oparciu...

INWESTYCJE - Wartości niematerialne i prawne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

zaksięgowanie podatku VAT 3/ WB naliczenie odsetek, prowizji, różnic kursowych od pożyczek i kredytów bankowych...