Pytanie zamknięte - strona 17

Marketing - wykłady

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Wojciech Pizło
  • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

redukcji i analizy danych)  Pytania zamknięte o niezbędne cechowanie kwestionariusza – dobór...

Wykłady z socjologii

  • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3626

do czynienia z promieniowaniem pytań / • pytania zamknięte, zaopatrzone w przewidywane z góry odpowiedzi...

Podstawy dydaktyki ogólnej- Czesław Kupisiewicz

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Lucyna Hurło
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 8190

szkoły ogólnej, dydaktyka deweyowska jako podstawa szkoły progresywistycznej. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: dydaktyka współczesna jako podstawa szkoły socjalistycznej, cele kształcenia, plany i programy nauczania, proces nauczanie-uczenie się, cechy nowoczesnego modelu n...

Rozwój pracowników - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Beata Bieńkowska
  • Zarządzanie personelem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

audiowizualne i inne materiały wzbogacające i uatrakcyjniające szkolenie. Najczęściej stosuje się pytania...