Punkt przegięcia - strona 8

2007_2008_termin1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

i wypukłości oraz wyznaczyć punkty przegięcia wykresu funkcji f ( x) = 1 ln(2 − x) 5) Wyznaczyć ekstrema...

Przyklad_2010_3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

przedziały wklęsłości i wypukłości oraz punkty przegięcia wykresu funkcji f : ( −π , π >→ ℜ , f ( x) = e x...

Rachunek różniczkowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Dariusz Józef Pączko
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

) = x ln(e + ) x 2 x 2 5. Znaleźć przedziały wklęsłości i wypukłości oraz punkty przegięcia funkcji f (x...

Teoria postępowania producenta

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1638

tylko do A. W punkcie przegięcia krzywej produktu całkowitego, produkt krańcowy osiąga maksimum. Od tego momentu...

Pochodne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1645

zerowych kolejnych pochodnych (sprawdzenie dany punkt jest punktem przegięcia, czy ekstremum lokalnym...

Pojecia kosztów

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

. W momencie kiedy PM zaczyna spadać, KM zaczyna rosnąć. Momentem tym jest punkt przegięcia na krzywej produktu...