Przywrócenie terminu - strona 19

Administracja-pytania1

  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

1. Czym jest administracja? Co Wiesz o administracji publicznej? Administracja - z łac. administrare - być pomocnym. Administracja - forma zarządzania czymś np. sprawami publicznymi. a) organizacja, która składa się z zespołu jednostek do zadań publicznych. b) działalność, która zmierza do realizacj...

Metodologia - skrypt

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Paulina Iwaniak
  • Metodologia
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233

zerowych dokumentów Wn-D i INF-D-P lub złożenia dokumentów zwykłych (wraz z wnioskiem o przywrócenie...

Administracja finansowa i kontrola skarbowa cały moje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Administracja Finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1736

PRAWO - MARUCHIN - WYKŁADY I 26-02-2011  Terminy : 7 maj, 21 maj , 4 czerwca i 18 czerwca  Książka z systemu podatkowego nadal obowiązuje  Egzamin ustny  Pytania z systemu też obowiązują nas  Notatki z wykładów  Pytania pod koniec wykładów Kontrola podatkowa- Uprawniony do przeprowadzenia k...

Postępowanie administracyjne - pytania

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1911

Jest to kompendium wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu z tego przedmiotu. Plik składa się z 43 stron. Pytania poruszają zagadnienia takie jak: postępowanie administracyjne w Polsce okresu międzywojennego, wpływ judykatury NSA na doskonalenie zasad stosowania prawa administracyjnego, sprawa w z...

Prawo pracy4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1463

STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek ...