Przysłówek - strona 6

Techniki wywierania wpływu na ludzi

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

jest stopniowanie przymiotników oraz używanie przysłówków, bez określenia układu odniesienia. Naturalną cechą...

Techniki wywierania wpływu na ludzi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

jest stopniowanie przymiotników oraz używanie przysłówków, bez określenia układu odniesienia. Naturalną cechą...

Językoznawstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Drzazgowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 3829
Wyświetleń: 7217

stopniu Sinotybetańskie (chiński, wietnamski) nie mają (dodają liczebnik albo przysłówek: trochę, parę...

Substancja i przypadłości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

- czyli materia. Teoria Analogii Wyrażenie „analogia” jest greckiego pochodzenia - pochodzi od przysłówka an - ana...

Techniki wywierania wpływu na ludzi

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

jest stopniowanie przymiotników oraz używanie przysłówków, bez określenia układu odniesienia. Naturalną cechą...

Bertrand Russell - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1701

i przymiotniki, lecz także czasowniki, przysłówki i in. 11. Wiedza intuicyjna Prawdy oczywiste: zasady ogólne...

Stylistyka – pierwsze kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Stylistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1883

, proszę Cię - modulanty/przysłówki - zwroty takie jak: ”niniejszym”, „tym samym” KONSTATACJE: -podlegają...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3094

. Inne formy z odmiany prostej przeszły do kategorii przysłówków. Fleksja przymiotników pokazywała...

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

lub przysłówek; to związek niewerbalny, brak w nim czasownika, np.: czerwona róża , brzydka pogoda itp...

Męskie i żeńske style komunikowania się

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

przysłówków ("tak bardzo", "ogromnie dużo", "niezmiernie"). Psycholog Tadeusz Mądrzycki przyznaje kobietom...