Przyrostek - strona 4

Tryby-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs
Pobrań: 287
Wyświetleń: 833

I, czyli od tematu czasu ter., za pomocą przyrostka -i, który w kon. -o-//-e-, -no-//-ne- dawał dyftong...

Immunologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Marlena Szalata
 • Immunologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Przedrostek Cel Źródło Przyrostek Różny vir(r) - wirusy u - człowiek mab - przeciwciało monoklonalne ba(c...

Pismo klinowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

przez serie przedrostków lub przyrostków podobnie jak we współczesnym języku tureckim. I tak np. słowo SYN...

Algorytmy STL

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

, zmieniające kolejność Nazwa algorytmu i przyrostki Na ogół nazwa intuicyjnie definiuje zadanie Przyrostek _if...

Informatyka - wykład wstępny

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Variant. Typy danych Typ Przyrostek Wielkość w bajtach Typ Charakterystyka (zakres) Boolean 1 wartość...

Materializm kulturowy Harrisa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1792

wyobrażonym. Emiczne i etyczne Pierwszy raz użyte przez lingwistę Pike'a. Etic i emic pochodzą od przyrostków...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3080

- (imiesłów -l-owy, wym. elowy) tworzy się od tematu bezokolicznika przez dodanie przyrostka -l- wraz...