Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie środkowego dzieciństwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie środkowego dzieciństwa - strona 1  Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie środkowego dzieciństwa - strona 2  Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie środkowego dzieciństwa - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział 9 - Rozwój fizyczny i poznawczy w okresie środkowego dzieciństwa Wstęp: Na dzieciach z tej grupy wiekowej ( 6-12 lat ) przeprowadzono o wiele mniej badań niż na przedszkolakach i nastolatkach. Ten okres rozwojowy jest przez badaczy traktowany dosyć zdawkowo ( czyli chyba możecie na tym poprzestać czytanie tego streszczenia ).
ZMIANY FIZYCZNE Wzrost i rozwój motoryczny: Dzieci rosną 5-8cm rocznie
Przybierają na wadze 3kg rocznie
Postęp w koordynacji mięśni
Wzrost siły i sprawności
Koordynacja ręki i oka
Rozwój nadgarstka - postęp w posługiwaniu się dłońmi (pisanie, rysowanie itd.)
W wieku 12 lat dziewczęta uzyskują ok. 94% swojego wzrostu, a chłopcy ok. 84%
Dziewczęta: lepsza koordynacja ruchowa; Chłopcy: lepsza szybkość i siła
Mózg i układ nerwo wy :
Dwa ważne procesy obejmujące rozwój nowych synaps i przyrost grubości kory:
I (6-8rż): obszary kory czuciowe i ruchowe (poprawa sprawności, koordynacji)
II (10-12rż): rozwój płatów czołowych (logiczne myślenie, planowanie)
Mielinizacja : płatów czołowych, układu siatkowatego i dróg nerwowych pomiędzy nimi Poprawa kontrolowania uwagi Uwaga selektywna - zdolność skupiania aktywności poznawczej na ważnych elementach problemu lub sytuacji
Neuronów w polach kojarzeniowych Większa prędkość przetwarzania informacji (poprawa funkcjonowania pamięci)
Lateralizacja spostrzegania przestrzennego (specjalizacja prawej półkuli)
-zdolność rozpoznawania związków pomiędzy obiektami w przestrzeni i reagowania na nie
- orientacja względna prawo-lewo - zdolność rozróżniania stron z różnych perspektyw
Zwiększa się skuteczność uczenia się pojęć matematycznych , strategii rozwiązywania problemów i wykonywania zadań związanych z zasadą zachowania stałości (istotną rolę w lateralizacji spostrzegania przestrzennego mają doświadczenia wzrokowe, o czym świadczy fakt, że dzieci niewidome uczą się jej wolniej)
Myślenie przestrzenne - zdolność do wyciągania wniosków i przewidywania sytuacji na podst ruchów obiektów w przestrzeni
Ta umiejętność rozwija się lepiej u chłopców, ze względu na ich upodobanie do zabaw konstrukcyjnych Zdrowie i sprawność fizyczna :
Urazy głowy Ok. 10% dzieci doświadcza takiego urazu przynajmniej raz pomiędzy 6-12 rż (często przez wypadki rowerowe! Dlatego trzeba jeździć w kaskach, które mogłyby zapobiec urazom w ok. 85%przypadków! :P)


(…)

… etap - ilość i odległość (chyba, że są sprzeczne - wtedy zgaduje)
IV etap - rozumienie właściwego wzoru
Przechodzenie do kolejnych etapów zależy od doświadczenia
Rozwój umiejętności przetwarzania informacji:
Skuteczność przetwarzania informacji - zdolność efektywnego wykorzystywania pamięci krótkotrwałej
Automatyzm - zdolność przywoływania info z pamięci długotrwałej, bez wykorzystywania krótkotrwałej…
… języka pisanego na wymawiane słowa (istotne głośne czytanie!)
Testy osiągnięć i testy inteligencji
Testy standaryzowane - podstawą oceny jest porównanie wyników z przeciętnymi wynikami większej próby podobnych osób
Testy osiągnięć
Przeznaczone do oceny wiedzy zdobytej w szkole.
Ocena na podstawie porównania do uczniów z równoległych klas w całym kraju.
Testy inteligencji
Wg krytyków nie dają one pełnego…
… się skutecznymi strategiami)
Jego zdaniem testy inteligencji są dostosowane do kultury `szkolnej' (a czy dziecko, które nie chodzi do szkoły nie może być inteligentne?)
Goleman - teoria inteligencji emocjonalnej
Świadomość własnych emocji
Umiejętność ich wyrażania
Samokontrola (Zdolność regulowania emocji w dążeniu do wartościowych celów)
Cechy dobrej szkoły
Skuteczna szkoła - spełnia przynajmniej…
… tym trudniej później się jej pozbyć
- przyczyny: czynniki genetyczne + środowiskowe (złe wzorce kulturowe)
-konsekwencje: wysoki cholesterol, wysokie ciśnienie krwi => choroby serca
-kompleksy z powodu nadwagi => napadowe objadanie się => większa otyłość => większe kompleksy
-diety są niebezpieczne dla dzieci w tym wieku, na szczęście choroby typu anoreksja, bulimia raczej nie pojawiają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz