Przypowieść - strona 11

Wykład - Ojcowie aleksandryjscy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

w doprowadzeniu ludzi do Niego oraz w badaniach dotyczących znaczenia wiary. Na gruncie przypowieści o oliwkach...

Ewangelie symptotyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1246

i przypowieści Jezusa) nazwano je Logienquelle - źródłem wypowiedzi Pańskich - i od końca XIX w. zaczęto...

Rozwój nauki o natchnieniu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
 • Wstęp do Pisma Świętego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

13,1;13,3 - zestawia tekst Jezusa z Iż 66,2. Duch Święty jest autorem przypowieści o oddanym słudze Jahwe...

Fazy formowania Ewangelii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

tę miejscowość. Siedem przypowieści pochodzi z Kafarnaum, Dobrze opisuje domu znajdujące...

Proces rytualny przejścia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1078

. Nawet Franciszek próbując wytłumaczyc swoje idee odwoływał się do przypowieści, interpretacji swoich snów itp...

Wacław Potocki - twrczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

również pierwszą redakcję „Wojny chocimskiej”. Innego rodzaju dziełem było „Zebranie przypowieści (i przysłowia...

Chronologia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

cnoty, zawiła ścieżka gry miłosnej, pachnący ziołami ogród zamknięty, przypowieść o ludzkim losie...