Przydawka - strona 2

Logika - semiotyka

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2086

, wyrażenia złożone z rzeczownika z przydawką, niektóre zaimki (ja, ty, on, ten, ta, to), niektóre liczebniki...

Gnoza ortodoksyjna i heterodoksyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

doktrynę chrześcijańską, często z przydawką „prawdziwa”, a także wiedzę, poznanie duchowe, zwłaszcza...

Mikołaj Sęp Sarzyński - twrczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

, polegających na sprzeczności przydawki z określonym przez nią rzeczownikiem, a więc zestawień pozornie...

Niemiecki gramatyka

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1960

, które występują w tym wypadku w roli przydawki. Die Partizipialkonstruktion występuje z racji swoich funkcji...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3066

. Tej formy używano, kiedy przymiotnik miał być przydawką od rzeczownika, np. malo je čędo (to małe dziecko...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

, i ) nadużywanie zaimka dzierżawczego (np. Zzuj buty twe z nóg twoich); przestawny (postpozycyjny) szyk przydawki...