Przychody finansowe - strona 4

Należności i zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

/ przychody finansowe Należności i zobowiązania wykazywane w bilansie z podziałem na długo i krótkoterminowe...

Rachunkowość finansowa- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1281

) Należności od odbiorców (1) Rachunek bieżący (2) Przychody finansowe WEKSLE WŁASNE Zobowiązania wekslowe...

Rachunek kosztów,wyklad 3

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

działalności w rachunku zysków i strat. 3. Podaj przykład przychodu finansowego i kosztu finansowego 4. Podaj...

Test II działalność gospodarcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1701

przedsiębiorca nie ma prawa osiągać przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem...

Test spółki handlowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dobaczewska
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

przedsiębiorca nie ma prawa osiągać przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem...

Ustawowy rachunek zysków i strat

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -od jednostek...

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2688
Wyświetleń: 2898

przychodem operacyjnym są przychodem finansowym są zyskiem nadzwyczajnym Otrzymane zaliczki na rzecz...