Przychód krańcowy - strona 9

Współpraca między oferentami-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

z krzywą podaży) z zagregowanym przychodem krańcowym. Jak widać to na prawej części rysunku wynosiłaby...

Ustalanie cen w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

(wykorzystanie prawa elastyczności cenowej popytu) krańcowy przychód = krańcowy koszt Współczynnik elastyczności...

Mikroekonomia - funkcja produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2576

przychodów krańcowych: przy zmniejszaniu nakładów jednego czynnika produkcji (np. L) przy jego dużym poziomie...

Ekonomia-Test 7

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

krańcowego przychodu z produktu pracy i płacy wszystkich pracowników, c) różnicy między przychodem krańcowym...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

z krzywą podaży) z zagregowanym przychodem krańcowym. Jak widać to na prawej części rysunku wynosiłaby...