Współpraca między oferentami

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca między oferentami - strona 1

Fragment notatki:

Ma 6 stron. Obejmuje zagadnienia: kooperacja pionowa, kooperacja skośna, kooperacja pozioma, fuzja, umowa kartelowa, współpraca milcząca,

Współpraca między oferentami
Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przedsiębiorstwa połączone ze sobą pewnym ciągiem technologicznym. Polega ona na tym, że przedsiębiorstwo wytwarzające pewien produkt współpracuje z przedsiębiorstwem, dla którego produkt ten jest czynnikiem produkcji. Taka współpraca daje korzyści kooperantom wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów transakcyjnych i niepewności. Po drugie, możemy mówić również o kooperacji skośnej (lub konglomeratowej), kiedy współpracują ze sobą przedsiębiorstwa, które nie są połączone ciągiem technologicznym i które wytwarzają zupełnie różne produkty, działając w różnych gałęziach gospodarki. Współpraca taka może występować między oferentami produktów komplementarnych, np. między producentami magnetofonów i kaset magnetofonowych, pralek i proszków do prania itp. Korzyści z takiej współpracy spowodowane są możliwościami manewrowania popytem, a więc i możliwościami zbytu jednego produktu, poprzez odpowiednie ustalanie ceny drugiego produktu. Po trzecie wreszcie, współpracować mogą ze sobą przedsiębiorstwa wytwarzające produkt tego samego typu, a więc działające na tym samym rynku - mówimy wówczas o kooperacji poziomej. Ten przypadek współpracy będzie nas obecnie najbardziej interesował. Wskazywaliśmy bowiem już w przypadku omawiana funkcjonowania rynku oligopolu oferentów, że kooperacja może być opłacalna dla wszystkich oferentów współpracujących ze sobą. Opłacalność współpracy będzie jednak występować również w przypadku działania na rynku wielu oferentów.
Współpraca pozioma między oferentami może mieć charakter mniej lub bardziej ścisły. W związku z tym możemy tu wyróżnić następujące przypadki:
Fuzji (połączenia się) przedsiębiorstw - przedsiębiorstwa dotychczas niezależne łączą się w jedno przedsiębiorstwo.
Zawarcia umowy kartelowej - przedsiębiorstwa wchodzące w skład kartelu zachowują w zależności od zawartej umowy w mniejszym lub większym stopniu swoją niezależność, współpracują jednak ze sobą ustalając wspólnie ceny wyrobów, a w wielu przypadkach również wielkość produkcji poszczególnych przedsiębiorstw. Umowy kartelowe mogą mieć charakter mniej lub bardziej formalny - począwszy od tzw. „kartelu śniadaniowego”, poprzez różne formy dżentelmeńskiej umowy, aż po szczegółowo spisany układ kartelowy.
Współpracy nieformalnej czy milczącej, np. przywództwa cenowego.
Poniżej omówimy problemy związane z różnymi formami współpracy poziomej oraz skutki współpracy oferentów dla funkcjonowania rynku.


(…)

… administracyjne, co fakt, że powstanie kartelu w wielu przypadkach - z różnych przyczyn - jest mało prawdopodobne, a ponadto mała jest stabilność zawiązanego już kartelu.
Jedną z głównych przyczyn przeciwdziałających powstawaniu karteli na rynkach o rozdrobnionej podaży jest istnienie tzw. korzyści outsidera. Jeżeli bowiem na rynku działa duża liczba oferentów i wszyscy poza jednym przystąpią do kartelu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz