Przychód krańcowy - strona 8

Podstawowe pojęcia mikroekonomii

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Kątowski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1883

nazywamy przychodem krańcowym: , gdzie: MR — przychód krańcowy, dTR — zmiana przychodu całkowitego, dX...

Mechanizm rynkowy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr inż. Ryszard Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1694

przychody firmy (wydatki konsumentów) osiągają maksimum. MR = 0. Przychód krańcowy (MR) jest to zmiana...

Teoria produkcji-podaży

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

wzrostem produkcji o jednostkę. Utarg (przychód) krańcowy - wzrost przychodów całkowitych wywołany wzrostem...

Ekonomia menadżerska - test

  • Uniwersytet Gdański
  • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1176

wybrać zdanie fałszywe: a) Strata jest minimalna gdy przychód krańcowy równy jest kosztom krańcowym. b...

Współpraca między oferentami

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr inż. Ryszard Kowalski
  • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1491

z krzywą podaży) z zagregowanym przychodem krańcowym. Jak widać to na prawej części rysunku wynosiłaby...

Koszty, popyt i podaż na pracę

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

produkt pracy. Kiedy pojawiają się skutki prawa malejących przychodów krańcowy produkt pracy spada a SMC...

Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Anna Stronczek
  • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 539
Wyświetleń: 5509

dodatkowej jednostki produkcji. Koszty i przychody krańcowe związane są ściśle z analizą efektywności...

Ekonomia - test 7

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukaszewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

krańcowego przychodu z produktu pracy i płacy wszystkich pracowników, c) różnicy między przychodem krańcowym...