Przychód krańcowy - strona 8

Podstawowe pojęcia mikroekonomii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Kątowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1974

nazywamy przychodem krańcowym: , gdzie: MR — przychód krańcowy, dTR — zmiana przychodu całkowitego, dX...

Mechanizm rynkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

przychody firmy (wydatki konsumentów) osiągają maksimum. MR = 0. Przychód krańcowy (MR) jest to zmiana...

Teoria produkcji-podaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

wzrostem produkcji o jednostkę. Utarg (przychód) krańcowy - wzrost przychodów całkowitych wywołany wzrostem...

Ekonomia menadżerska - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1218

wybrać zdanie fałszywe: a) Strata jest minimalna gdy przychód krańcowy równy jest kosztom krańcowym. b...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

z krzywą podaży) z zagregowanym przychodem krańcowym. Jak widać to na prawej części rysunku wynosiłaby...

Koszty, popyt i podaż na pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071

produkt pracy. Kiedy pojawiają się skutki prawa malejących przychodów krańcowy produkt pracy spada a SMC...

Rachunek kosztów wykłady - Cele decyzyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anna Stronczek
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5635

dodatkowej jednostki produkcji. Koszty i przychody krańcowe związane są ściśle z analizą efektywności...

Ekonomia - test 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

krańcowego przychodu z produktu pracy i płacy wszystkich pracowników, c) różnicy między przychodem krańcowym...