Przychód krańcowy - strona 10

Mikroekonomia - Wykłady 2 semestr

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Andrzej Lulek
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

wielkość cenę. Przychód krańcowy nam się obniża. TR = P *Q TC - koszt ogólny = AFC + AVC (Koszt stały...

Ekonomia - definicje na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Hanna Kruk
 • Makroekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

jest więc równy cenie (P) Przychód krańcowy (MR) - to iloczyn przyrostu całkowitego TR do wzrostu sprzedaży dobra...

Koszty w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

, gdy monopolista maksymalizuje swoje zyski tzn. gdy przychody krańcowe równają się kosztom krańcowym...

Ekonomia pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666

. IV Prawo malejących przychodów krańcowych mówi, że- zwiększenie czynników zmiennych przy niezmiennej...

Mikroekonomia - Musiał Grażyna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 8323

) jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji o jednostkę. Utarg (przychód) krańcowy (marginal...