Podstawy mikro i makro ekonomii - pojęcia - Akcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - pojęcia - Akcja - strona 1

Fragment notatki:

Akcja- papier własnościowy, stanowiący o własności . Akumulacja /skala mikro/- to środki na powiększenie kapitału. VI Akumulacja - to kategoria ekonomiczna związana z odważaniem procesu wytwarzania. II Akumulacja w skali makro - część dochodu narodowego przeznaczona na przyrost majątku narodowego. IV Akumulacja - to środki na powiększenie kapitału. Analiza kosztów ekonomicznych w przeds. za okres krótki uważamy - okres, w którym przynajmniej jeden z czynników wytwórczych nie ulegnie zmianie (zużyciu).
Bank centralny - ważny element systemu bankowego państwa pełniący funkcję m.in. nadzoru bankowego. X Bank - to instytucja centralizująca popyt i podaż na pieniądz. I, IX Budżet to - podstawowy plan finansowy sfery produkcji materialnej. VIII
Całkowite koszty stałe firmy to - koszty, które nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem produkcji. Całkowite koszty zmienne - zmieniają się z powodu zmian cen czynników wytwórczych. Cena równowagi rynkowej - co do tendencji- rezultat działania mechanizmu rynkowego. VII Centralizacja kapitału - wynik tworzenia się spółek. Cykl gospodarczy obejmuje 4 fazy występujące w określonej sekwencji - kryzys, depresja, ożywienie rozkwit. VIII
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych - wskazuje minimum przeciętnych kosztów całkowitych dla każdej skali produkcji przy danej technologii i niezmienności zasobów. Do najczęściej wymienianych przyczyn wystąpienia niekorzyści skali działania przeds. zalicza się - trudności w zarządzaniu. Do podstawowych przyczyn korzyści skali działania przeds. zaliczamy - specjalizację pracowników i maszyn. Do wad metodologii SNA należy - nie uwzględnianie produkcji nierynkowej. Nie uwzględnia się : szarej strefy; wartości czasu wolnego; produkcji antydóbr- odpadów; transakcji towarami wytworzonymi w latach wcześniejszych (sprzedaż z drugiej ręki). VI Dobra substytucyjne A i B to - gdy cena A rośnie, to popyt na B rośnie. IV Dobra wolne to - dobra występujące w przyrodzie nie wymagające pracy ludzi. VII Dobro A i B są względem siebie komplementarne bo - cena A maleje, to popyt na B rośnie. VII Dochód narodowy brutto /MPS/ - wskaźnik makroekonomiczny uwzględniający wartość przeniesioną i nowo wytworzoną. VII Dochód narodowy netto- wartość nowo wytworzona w skali makro-. IV
Dylematem ostatecznego podziału dochodu narodowego jest m.in.- I Dywidenda to - udział w zyskach spółki w związku z posiadaniem akcji. Efekt substytucyjny zmiany ceny dobra X polega na tym, że - przy obniżce jego ceny /ceteris paribus/staje się ono względnie tańsze i konsumenci mogą zastąpić nim inne dobra.VI

(…)

… równowaga rynkowa- oznacza tym samym występowanie równowag cząstkowych. I
Ogólna równowaga rynkowa-równowaga popytu i podaży w ujęciu ex ante. VI
Pewność posiadania kontrolnego pakietu akcji to- 50% + 1 akcja.
Pieniądz w gospodarce naturalnej- jest zbędny.
Pierwotny podział dochodu narodowego dokonuje się- w sferze zatrudnienia produkcyjnego. II
PNB to strumień produktu, strumień dochodu, pieniężny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz