Ekonomia-Test 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-Test 7 - strona 1

Fragment notatki:

TEST 7
1. Doskonała konkurencja na rynku pracy oznacza, że:
a) tylko pracownicy nie mają wpływu na wysokość stawek płac,
b) tylko pracodawcy nie mają wpływu na wysokość stawek płac,
c) ani pracodawcy, ani pracownicy nie maja wpływu na wysokość stawek płac,
d) rynek pracy zdominowany jest przez związki zawodowe.
2. W sytuacji monopolu na rynku dóbr i doskonałej konkurencji na rynku pracy przedsiębiorstwo:
a) maksymalizuje zysk przy zatrudnieniu większej ilości czynnika produkcji niż w warunkach konkurencji doskonałej,
b) maksymalizuje zysk przy zatrudnieniu większej ilości czynnika produkcji niż w warunkach konkurencji doskonałej,
c) w celu maksymalizacji zysku zatrudnia taką samą ilość czynnika produkcji jak przedsiębiorstwo konkurencyjne,
d) osiąga maksymalny zysk, gdy zrównuje krańcowy przychód z produktu pracy zwartością rynkową tego produktu.
3. W warunkach monopsonu na rynku pracy:
a) krzywa podaży pracy pokrywa się z krzywą kosztu krańcowego pracy,
b) w miarę wzrostu zatrudnienia rośnie rozpiętość między kosztem krańcowym pracy i płacy,
c) w punkcie równowagi przedsiębiorstwo zatrudnia więcej pracowników i płaci im niższe płace niż przedsiębiorstwo konkurencyjne,
d) odpowiedzi (a) i (b) są dobre.
4. Według D. Ricardo na wartość towaru składa się:
a) tylko wartość przeniesiona, pochodząca z przeniesienia wartości środków produkcji na nowy produkt,
b) tylko wartość nowo wytworzona (pochodząca w całości z pracy),
c) wartość przeniesiona i nowo wytworzona,
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra.
5. W warunkach konkurencji doskonałej na rynku czynników produkcji wartość krańcowego produktu czynnika produkcji jest:
a) równa krańcowemu przychodowi z produktu tego czynnika,
b) zawsze większa od krańcowego przychodu z produktu tego czynnika,
c) zawsze mniejsza od krańcowego przychodu z produktu z tego czynnika,
d) równa krańcowemu produktowi tego czynnika.
6. W warunkach konkurencji doskonałej przedsiębiorstwo optymalizuje wykorzystanie danego czynnika produkcji, gdy:
a) krańcowy przychód z produktu tego czynnika jest równy utargowi krańcowemu z dodatkowej jednostki wyrobu, uzyskanej dzięki temu czynnikowi,
b) wartość rynkowa krańcowego produktu czynnika jest równa kosztowi krańcowemu tego czynnika,
c) wartość rynkowa krańcowego produktu czynnika jest większa od kosztu krańcowego tego czynnika,


(…)

…) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre.
15. W krótkim okresie krzywa rynkowej podaży usług kapitały jest _____, podczas gdy w długim okresie jest _____:
a) pozioma, pionowa,
b) pionowa, pozioma,
c) pionowa, dodatnio nachylona,
d) pozioma, ujemnie nachylona.
16. Wartość bieżąca netto inwestycji równa zeru oznacza, że: a) wartość bieżąca inwestycji jest mniejsza od kosztów inwestycji,
b) koszty inwestycji są równe…
… więcej pracowników i płaci im niższą płacę,
c) zatrudnia mniej pracowników i płaci im wyższą płacę,
d) zatrudnia mniej pracowników i płaci im niższą płacę.
28. Stopień nierówności w podziale dochodu w społeczeństwie określony jest przez:
a) współczynnik kierunkowy krzywej Lorenza,
b) linię absolutnej równości,
c) obszar między krzywą Lorenza a osiami 0X i 0Y,
d) obszar między krzywą Lorenza a linią absolutnej…
…,
d) płaca jest równa krańcowemu produktowi pracy.
12. W warunkach dwustronnego monopolu:
a) krzywa podaży pracy jest dodatnio nachylona,
b) poziomy fragment krzywej podaży pracy pokrywa się z krzywą kosztu krańcowego pracy,
c) przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk, gdy płaca jest równa kosztowi przeciętnemu pracy,
d) odpowiedzi (b) i (c) są dobre.
13. Opodatkowanie renty gruntowej:
a) powoduje wzrost…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz