Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 52

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1981

„Moralność prawna”. Fuller daje wskazania, jak powinien być skonstruowany system norm i jak należy...

Rekapitulacja rozważań - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

prawdziwej”, idealnej struktury „normy prawnej”. Podstawę przytoczonych wniosków stanowi przyjęte rozumienie...

Rachunkowość budżetowa notatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jankowska
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 4025

] 1. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3220
Wyświetleń: 6503

, gdy transakcje te lub zdarzenia mają miejsce. Rejestruje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

na poszczególne zadania. Zadania te z kolei umieszcza się w sieci w postaci zdarzeń i działań. Zdarzenia...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2114

- należy przez to rozumieć imprezę sportową, artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób...

Ordynacja podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 6566

: -zdarzenie -Wydanie decyzji Określająca -dostarczenie decyzji... okreslająca 9. skargę na interpretację...