J. Gajda, antropologia kulturowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 4858
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
J. Gajda, antropologia kulturowa-opracowanie - strona 1 J. Gajda, antropologia kulturowa-opracowanie - strona 2 J. Gajda, antropologia kulturowa-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
TREŚĆ I ZAKRES POJĘCIA KULTURA Genealogia pojęcia kultura i cywilizacja oraz relacje: natura-kultura, cywilizacja-kultura.
→ Rodowód pojęcia „kultura” sięga starożytnego Rzymu:
▪ w łacinie wyraz „cultura” oznaczał uprawę roli, doskonalenie-stąd pojęcie „kultury rolnej”
→ Czasy nowożytne to okres upowszechnienia terminu „kultura” w znaczeniu prze-
nośnym.
→ Wiek XVIII przyniósł we Włoszech, Francji i Anglii rozumienie „kultury” jako ży-
cia umysłowego, duchowego człowieka oraz jego cech i wytworów.
→ W Polsce jako jeden z pierwszych pojęcia tego używał J. Lelewel w znaczeniu do-
skonalenia moralnego i umysłowego człowieka, a także rozwoju sztuki, wiedzy,
idei i religii.
→ Podobnie długi rodowód ma pojęcie „cywilizacja” (od łac. Civis-obywatel). Pojecie
„cywilizacji” i hasło „cywilizowanego społeczeństwa” pojawiają się powszechnie dopiero w XVIIIw. we Francji, a potem we wszystkich krajach zachodnich. Często terminu „cywilizacja” używano zamiennie z terminem „kultura” (np. w Anglii). We Francji dominowało określenie „cywilizacja”, w Niemczech-„kultura”.
→ Wg M. Webera, MacIvera i Mertona:
CYWILIZACJA-zespół materialno-technicznych procesów i osiągnięć;
KULTURA-układ wartości, norm i ideałów.
→ Etnologia ujmuje „kulturę” jako całokształt ludzkiej działalności przekształcającej przyrodę i samych ludzi.
→ Antropologia „kulturę” odnosi do całości badanych zjawisk i nie przeciwstawia elementów duchowych i materialnych, jednostkowych i zbiorowych.
Aby uchwycić różnice między tymi pojęciami, warto uświadomić sobie zachodzące re-
lacje między naturą i kulturą oraz cywilizacją i kulturą.
NATURA-KULTURA:
▪ S. Pufendorf przeciwstawia kulturę naturze, określając tę pierwszą jako panowa-
nie rozumu. Pojęcie „natura” oznacza wrodzone wyposażenie człowieka, które jest wynikiem ścisłego związku człowieka ze światem przyrody.
▪ W przeciwieństwie do natury, kultura oznacza to, co wyuczone i sztuczne.
▪ Natura i kultura-według B. Suchodolskiego-to dwa powiązane ze sobą światy. Oba oddziałują na człowieka jako istotę biologiczno-społeczno-kulturową. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz