Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 51

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

, nośniku informatycznym albo nośniku komputerowym - należy przez to rozumieć, w przypadku wątpliwości...

Pojęcie prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

znajduje się za granicą albo że czynności prawne lub zdarzenia prawne miały miejsce za granicą -prawo...

Prawo bankowe na FiR

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1736

znaczeniu terminów przepis prawny i norma prawna należałoby dążyć do wyeliminowania jednego z tych terminów...

Status prawny cudzoziemca w RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 798

właściwego lub miejsca ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydalenie...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4606

„Moralność prawna”. Fuller daje wskazania, jak powinien być skonstruowany system norm i jak należy...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 6258

„Moralność prawna”. Fuller daje wskazania, jak powinien być skonstruowany system norm i jak należy...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 2037
Wyświetleń: 7868

„Moralność prawna”. Fuller daje wskazania, jak powinien być skonstruowany system norm i jak należy...