Przestępczość zorganizowana - strona 13

Osoba nadużywająca narkotyki-jej obraz w oczach gimnazjalistów i młodz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

WIZERUNEK OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ NARKOTYKI W OCZACH GIMN A ZJALISTÓW I MŁODZIEŻY STARSZEJ WSTĘP PROBLEMATYKA BADAŃ W ŚWIETLE LITERATURY CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII W POLSCE Podstawowe pojęcia dotyczące zjawiska narkomanii. Rys historyczny rozwoju nark omanii w Polsce. Narkotyki-ich rodzaje, dz...

Organizacje międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Zygmunt Gunia
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1155

przestępczości zorganizowanej. Interpol wiąże się z rozwojem internacjonalizacji przestępczości. Taki rozwój...

WPZiB

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5677

wynikające ze wzrostu transnarodowej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, a także zagrożenia...

Prawa człowieka - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Innych Osób, z 1998 roku o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, 2005 rok Europejska Konwencja dotycząca...

Definicja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

w sektorze prywatnym czy przestępczości zorganizowanej. Do prawa międzynarodowego karnego...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3220

naturalnego, etniczne i religijne konflikty, rozszerzenie rynku turystycznego, wzrost przestępczości...