Przestój - strona 17

Fundsze celowe

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

na mocy przepisów prawa takich jak: wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju...

Ekonomika budownictwa cz.3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Sawicki
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3346

(robót), który przyjmuje się z tablicy 9923, w - współczynnik przestoju rusztowań wynikający z warunków...

Analiza techniczno ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3101

przestojów produkcyjnych z powodu braku materiałów; kary umowne płacone za nieterminowe wykonanie planu...

Zarządzanie procesowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie procesowe
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2863

: koszty pracy, przestojów i bezczynności maszyn 1.3.Koszty zbędnych funkcji 2.Koszty ogólnego zarządu...

Magazynowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2002

w jego rytmie pracy, a tym samym powstanie dodatkowych wydatków, (przestoju, dodatkowych zamówień, wyŜszych...

Zarządzanie kadrami - rekrutacja i selekcja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 385

przez kandydatów formal­ności, oraz straty mierzone czasem przestoju maszyn. Proces pozyskiwania pracowników...

Prawoznastwo - Kodeks morski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/95 04-05-20 USTAWA z dnia 18 września 2001  r. Kodeks morski TYTUŁ I Przepisy ogólne Art. 1. § 1. Kodeks morski reguluj...