Przesłanki merytoryczne

Postępowanie upadłościowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1113

gospodarczemu ogłoszenie jego upadłości. Tak rozumiana zdolność upadłościowa jest przesłanką merytoryczną...

Obowiązki pracownika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

przesłanki merytoryczne, a zwłaszcza celowościowe, dla założenia przez ustawodawcę dyferencjacji zatrudnienia...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

. Przesłanką merytoryczną zastosowania warunkowego zwolnienia jest pozytywna prognoza dotycząca skazanego...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1414

jest przesłanką merytoryczną a więc jeśli ktoś nie ma interesu prawnego to sąd oddali taki wniosek z powodu braku...

Postępowanie zabezpieczające.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 791

są przesłankami merytorycznymi - one decydują o zasadności zabezpieczenia przesłanka nr 1 wiąże się z drogą sądową...

Instytucja protestu oraz zarzutu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 3199

„odrzuceniu”, a powinien „oddaleniu”, bo chodziło o przesłanki merytoryczne a nie formalne. Instytucja zarzutu...