Przesądy - strona 14

John Stuart Mill

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

przesądów - pozwala, w imię pewnych wartości /równość, wolność i sprawiedliwość/, na zmianę poglądów. Trzy...

Nierówności społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2926

warstw (stereotypy, przesądy, dyskryminacja, segregacja zawodowa, zamknięcie kanałów ruchliwości...

Socjologia - test - Charyzma

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Wojciech Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2870

(1) Charyzma to: a) odmiana przesądów etnicznych b) forma religii c) forma legitymizacji władzy d...

Opracowane pytania z kolokwium

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 868
Wyświetleń: 2597

między zdarzeniami, ale nie logiczne - jak warunkowanie) przesądy Syntaktyczne (materiał: potwierdzone...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Ochrona prawna konkurencji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1211

przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci; 4)   wypowiedź, która, zachęcając...

Francis Bacon - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

, należy najpierw uwolnić się od błędów i przesądów. Następnie trzeba umysł przychylnie usposobić ku temu...

Problem badawczy - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1337

społecznym może być brak mieszkań 1 nadmierne spożycie alkoholu, a w innych — bezrobocie, przesądy rasowe...

Funkcjonalizm w prawie amerykańskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1743

: konieczność chwili dominujące koncepcje moralne i polityczne instytucje życia publicznego przesądy...