Teoria komunikowania masownego - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria komunikowania masownego - wykład - strona 1 Teoria komunikowania masownego - wykład - strona 2 Teoria komunikowania masownego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

29. TEORIA KOMUNIKOWANIA MASOWEGO TEORIA KOMUNIKOWANIA MASOWEGO - WYKŁAD 4.10.03 r. LITERATURA: Tomasz Goban -Klas „Media i komunikowanie masowe.. Teorie i analizy prasy, radia, TV i internetu.”
M. Kuncznik, A. Ziptel „Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu.”
Maciej Mrozowski „Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass-mediów.”
Jerzy Mikułowski -Pomorski, Z. Nęcki „Komunikowanie skuteczne?”
Kazimierz Krzysztofek „Komunikowanie międzynarodowe.”
Kwarciak „Co trzeba wiedzieć o reklamie.”
Stanisław Kuśnierski „Świadomość społeczna, opinia publiczna, propaganda.”
Bogusława Dobek -Ostrowska :Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne.”
Michalczyk „Media lokalne w systemie komunikowania.”
Zeszyty prasoznawcze - Walery Sławek
Studia medioznawcze - Janusz Adamowski
Bieżąca znajomość mediów redaktorzy naczelni gazet, członkowie KRR i TV, członkowie Rady Nadzorczej TV.
KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE komunikowanie komunikowanie interpersonalne masowe
Komunikowanie społeczne to interakcja społeczna, w której dokonuje się wymiana wiadomości tj. przekazywanie treści psychicznej tzn. tego co się myśli lub czuje osoba A osobie B.
Dochodzi do skutku dzięki językom naturalnym mowa, pismo.
Kanały mimika, gesty, dotyk, ruchy ciała.
Przekazywanie treści psychicznych odbywa się z reguły za pośrednictwem znaków, których najdoskonalszymi zbiorami są znaki naturalne ABC. Znaki są rzeczywistością materialną, można je widzieć, słyszeć, dotknąć.
Inna rzeczywistość materialna uśmiech, światła drogowe, plakaty itp.
Komunikacja wymaga także kodów, które określają wzajemne relacje znaków.
Przekazywanie i odbieranie znaków i kodów jest jedną z form aktywności społecznej.
Komunikacja jest centralną działalnością naszej kultury. Bez komunikacji nie może istnieć społeczeństwo. Komunikacja jest efektem rozwoju społeczeństwa.
Komunikacja interpersonalna to typ komunikacji społecznej dokonujący się w bezpośredniej styczności społecznej face to face (nie ma nic pomiędzy A i B). Nic nie oddziela partnerów od siebie, za jedyne takie narzędzie można uznać ludzkie wrodzone lub nabyte zdolności komunikacyjne.
Komunikowanie (się) interpersonalne zachodzi w pewnej wyidealizowanej sytuacji partnerskiej, stwarza możliwości porozumienia się partnerów. Jest demokratyczne. W praktyce ten demokratyzm jest zachwiany jedni są „skazani” na mówienie, inni na słuchanie.


(…)

… się różnymi kanałami (zmysły człowieka wzrok, słuch)
jest spontaniczne i ulotne tzn. nie utrwala się na ogół treści interakcji w tym procesie
istnieje bezpośredniość oraz ciągłość sprzężenia zwrotnego czyli wymiana ról między nadawcą a odbiorcą, możliwość korygowania lub żądanie wyjaśnień
pojemność kanałów komunikacyjnych jest nieograniczona i nie pociąga za sobą żadnych kosztów
istnieje możliwość stałego…

rozproszenie
zróżnicowanie (heterogeniczność)
wspólny przedmiot zainteresowania (czyli komunikat).
TEORIA MASOWEGO KOMUNIKOWANIA - WYKŁAD 25. 10. 2003 Typy niewerbalnych kanałów komunikacyjnych:
dźwiękowe (wokalny) np.: o charakterze para lingwistycznym - krzyk, śpiew, śmiech
wizualne - wyraz twarzy, wymiana spojrzeń, gestykulacja, ruch ciała, ubiór, dystans między osobami
dotykowe - pogłaskanie, zetknięcie…
… uzależnieniu odbiorców od środków przekazu (mass media pochłaniają coraz więcej czasu, w rezultacie zastępują rzeczywisty kontakt z otoczeniem sztucznym kontaktem, a uczestnictwo w życiu społecznym apatią i biernością).
Roland Burkardt (niemiecki badacz) 3 funkcje mass mediów:
funkcja społeczna - głównie funkcja socjalizacyjna (umiejętność życia w społeczeństwie)
funkcja socjalizacji politycznej
… uogólnienia i uproszczenia.
czynniki psychiczne - zabarwienie emocjonalne i skłonność do wyobrażania zjawisk, etnocentryzm grupowy, nietolerancja wobec innych grup
mity - nieuzasadnione irracjonalne wyobrażenie o rzeczywistości społecznej stanowiący wyraz pragnień grupowych, racjonalizację uprzedzeń i antagonizmów międzyludzkich przesądy i uprzedzenia, przesąd to mocno zakorzenione nie poddające się zdrowemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz