Przemyt - strona 10

Przestępczość zorganizowana

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1883

koncentrują swą działalność głównie na: produkcji, przemycie idystrybucji narkotyków oraz substancji...

Istota globalizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1022

) korupcja (piractwo, przemyt) rynek pracy (prawo dot. płacy minimalnej, swoboda ustalania cen, rządowe...

Wykład - ryzyko operacyjne

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Małgorzata Zaleska uczony polski za granicą
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

czekowe 7) przemyt 8) przejęcie rachunku, mistyfikacja, itp. 9) niezgodności podatkowe, unikanie podatków...