Istota globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota globalizacji - strona 1 Istota globalizacji - strona 2 Istota globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Istota globalizacji - wady i zalety
Globalizacja jest to proces występujący w gospodarce światowej charakteryzujący się przede wszystkim nasileniem się mobilizacji i przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej w skali ogólnoświatowej, rozwój transportu, komunikacji, telekomunikacji oraz szybki przepływ informacji w mediach. Tej ewolucji gospodarczej towarzyszą przeobrażenia w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej, politycznej prowadzące do konfrontacji i zbliżenia w tym zakresie między państwami, narodami, ludźmi całego świata. Globalizacja ma więc swój wymiar gospodarczy i społeczny, polityczny i kulturowy. Powstaje w tym miejscu pytanie - jak „globalizacja” wpływać będzie na dalszy rozwój zarządzania i dobrobytu z jednej strony, oraz demokracji i wolności z drugiej strony w skali całego świata. Politolodzy zadają sobie pytanie na ile „globalizacja” pozwala na prawidłowe sterowanie i kontrolę nad procesami społeczno - politycznymi w skali światowej? Wiąże się ono z kontrowersyjną dyskusją wokół przyjętego z języka angielskiego pojęcia „Global Governance” ujmowanego bądź to jako „kształtowanie się ładu światowego” lub rzadziej „światowa polityka wewnętrzna”, bądź też jako mniej realistyczna koncepcja „rządu światowego” W istocie chodzi o pogląd szerszej refleksji nad zarządzaniem przyszłych relacji między obiektywnym i widocznym procesem globalizacji w sferze gospodarczej oraz jego konsekwencjami dla systemu międzynarodowego oraz roli państw jako jego zasadniczych uczestników.
Wady:
utrata suwerenności przez obecnie istniejące państwa
konflikty wynikające z kurczenia się zasobów surowcowych, w tym nośników energii ograniczoność zasobów naturalnych to problem skali globalnej, coraz mniej zasobów coraz wyższa ich cena, atrakcyjność państw dostawców surowców, rywalizacja państw wysoko uprzemysłowionych
nasilenie się migracji wewnętrznych i międzynarodowych („nowa wędrówka ludów”) z południa na północ, ze wschodu na zachód migracje ludności spowodowane poszukiwaniem pracy, lepszego bytu, stabilnej sytuacji politycznej, atrakcyjnością praw przysługujących obywatelom; migracje, które skutecznie ułatwia zanikanie granic między krajami
katastrofy ekologiczne zmiana klimatu, zanikanie ozonu w atmosferze, kwaśne deszcze, nad-konsumpcja i wzrost pseudo-potrzeb ludzi, który powoduje nadmierne wykorzystanie środowiska naturalnego w procesie gospodarowania
wzrost konsumpcji (modele konsumpcji z krajów wysoko rozwiniętych - marnowanie wody i żywności) oraz rozwój zorganizowanej przestępczości (łatwość w przekraczaniu granicy, rozpowszechnianie złych wzorców, przenikalność kultur)
marginalizuje kraje słabo rozwinięte skupienie korzyści na krajach o prężnie działających gospodarkach


(…)

… i intelektualnej, kodeks handlowy, ograniczenie kosztów transakcyjnych) swoboda inwestowania (swobodny przepływ kapitału, ograniczenie zagranicznych własności w biznesie, swoboda inwestycji)
system bankowy (szerokość oferty produktów bankowych, struktura własnościowa sektora bankowego)
korupcja (piractwo, przemyt)
rynek pracy (prawo dot. płacy minimalnej, swoboda ustalania cen, rządowe subsydiowanie biznesu)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz