słówka - państwo i społeczeństwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
słówka - państwo i społeczeństwo - strona 1 słówka - państwo i społeczeństwo - strona 2 słówka - państwo i społeczeństwo - strona 3

Fragment notatki:

Struktura państwa ĆWICZENIA DO GÓRY System rządzenia / słownictwo pochodne system of government - system rządzenia monarchy - monarchia (Great Britain, Sweden) republic - republika (Poland, Germany) federal republic - republika federalna (US) commonwealth - wspólnota (państwo demokratyczne) union - unia, zjednoczenie federation - federacja state - państwo country - kraj nation - naród fatherland/native country - ojczyzna Gałęzie rządu The legislative branch - gałąź ustawodawcza The executive branch - gałąź wykonawcza The judicial branch - gałąź sądownicza Ustrój społeczny democracy - demokracja capitalism - kapitalizm socialism - socjalizm communism - komunizm fascism - faszyzm nationalism - nationalizm imperialism - imperializm Związane zwroty head of the state - głowa państwa mother tongue - język ojczysty nationality - narodowość citizen - obywatel religion - religia power - prawo, władza politics - polityka policy - polityka (tzn. strategia np. finansowa) parliament - parlament member of parliament - poseł government - rząd president - prezydent Prime minister - premier mayor - burmistrz spokesperson - rzecznik prasowy leader - przywódca candidate - kandydat act od Parliament - ustawa Parlamentu legislation - ustanawianie prawa party - partia left-wing - lewica right-wing - prawica law and order - prawo i porządek justice - sprawiedliwość independence - niepodległość freedom of press - wolność prasy to be in power - być u władzy (o partii) to have the power to ... - mieć prawo aby ... to take someone to court/ to sue someone - pozwac kogoś do sądu to be illegal - być nielegalnym (o działaniu) to respect the law - szanować prawo to be strictly prohibited - być surowo wzbronionym (np. swimming) Organizacje narodowe i miedzynarodowe ĆWICZENIA DO GÓRY Organizacje AA - (GB) Automobile Association - Związek Automobilowy AA - (GB) Alcoholics Anonymous - Anonimowi Alkoholicy AI - Amnesty International - organizacja walcząca o amnestię dla więźniów politycznych BR - (GB) British Rail - Koleje Brytyjskie BT - (GB) British Telecom - Brytyjski System Telekomunikacyjny C of E - Church of England - Kościół Anglikański CIA - (US) Central Intelligence Agency - Centralna Agencja Wywiadowcza CND - (GB) Campaign for Nuclear Disarmement - ruch na rzecz rozbrojenia nuklearnego EU - European Union - Unia Europejska FBI - (US) Federal Bureau of Investigation - Federalne Biuro Śledcze IOC - International Olimpic Committee - Międzynarodowy Komitet Olimpijski IRA - Irish Republican Army - Irlandzka Armia Republikańska NASA - (US) National Aeronautics and Space Administration - Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NATO - North Atlantic Treaty Organization - Pakt Północno-Atlantycki NHS - (GB) National Health Service - Państwowa Służba Zdrowia OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową

(…)

… witness - świadek eyewitness - świadek naoczny civil law - prawo cywilne criminal law - prawo karne police - policja chase/pursuit - pościg handcuffs - kajdanki arrest - aresztowanie warrant - nakaz aresztowania search warrant - list gończy investigation - śledztwo examination - przesluchanie declaration - oświadczenie search - rewizja culprit - winowajca scapegoat - kozioł ofiarny prisoner - więzień…
…) assassination - zamach abduction - uprowadzenie, porwanie kidnapping - porwanie (człowieka) hijacking - uprowadzenie (samolotu) smuggling - przemyt piracy - piractwo (dystrybucja nielegalnych CD, DVD) drug traffic - handel narkotykami manslaughter - nieumyślne zabójstwo murder - morderstwo sexual assault - napad na tle seksualnym rape - gwałt corrupting a minor - deprawacja nieletnich forgery - fałszerstwo…
… komuś w łapę to take hostages - brać zakładników to demand ransom - żądać okupu to commit an offence - popełnić wykroczenie to break the law - łamac prawo to be a regular law-breaker - notorycznie łamać prawo to be at large - być na wolności (o przestępcy) to be wannted by police - być poszukiwanym przez policję to have a price on one's head - być poszukiwanym listem gończym to be caught red-handed…
… promujaca wspólny rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy UNICEF - United Nations Children's Fund - fundacja narodów zjednoczonych na rzecz rozwoju zdrowia i edukacji dzieci całego świata WHO - World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu WTO - World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia YHA - Youth Hostels Association - Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych YMCA - Young Men's Christian…
… occurence/happening - zdarzenie coincidence - zbieg okoliczności gender discrimination - dyskryminacja płciowa racial discrimination - dyskryminacja rasowa social problems - problemy społeczne homelessness - bezdomność unemployment - bezrobocie hooliganism - chuligaństwo obesity - otyłość abortion - aborcja drug addiction - uzależnienie narkotykowe racism - rasizm
Przestępcy criminal, offender - przestepca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz