Przekwalifikowanie - strona 14

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

, adaptacji itp. zabiegów odnośnie do istniejących środków trwałych w celu ich przekwalifikowania...

Referat z rynku pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Iga Magda
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3234

lub przekwalifikowaniu zawodowym. Celem programów szkoleniowych jest także nauka umiejętności poszukiwania i uzyskiwania...

Wykład - Motywowanie pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

przekwalifikowanie. Kadra kierownicza Nieustanne kształcenie i samokształcenie Istnieją dwie główne formy realizacji...

Bezrobocie-omówienie problemu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931

, religijna) niekonkurencyjne grupy zawodowe (lekarze i matematycy - trudne przekwalifikowanie...

Wartości niematerialne i prawne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987

się zakaz przekwalifikowania aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu do innych kategorii instrumentów...

Metody zarządzania organizacjami

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Czerska Małgorzata
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

, modyfikacja usługi, produktu modyfikacja produktu lub usługi możliwość przekwalifikowania sieci łączenie...

Zalety i wady szkolenia pracowników - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2100

- jest planowanie przesunięć między stanowiskowych, przekwalifikowanie pracowników pozwalające na zmianę profilu...