Zalety i wady szkolenia pracowników - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zalety i wady szkolenia pracowników - wykład - strona 1 Zalety i wady szkolenia pracowników - wykład - strona 2 Zalety i wady szkolenia pracowników - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarowanie kapitałem ludzkim wykład 7 Zalety i wady szkolenia pracowników na stanowisku i poza stanowiskiem pracy.
Rodzaj szkolenia
Zalety
Wady
= Na stanowisku pracy
- niskie koszty szkolenia
- szkolenie jest dostosowane do sytuacji występującej w praktyce
- szkolenie nie musi przerywać pracy
- unika się etapu transformacji wiedzy w praktyczne działanie
- szkolony może przejąć złe nawyki szkolącego
- może obniżyć się wydajność osoby szkolącej w okresie szkolenia,
- niekiedy występuje przeświadczenie szkolących, że szukają sobie rywali,
- ograniczone możliwości wykorzystania wyuczonej wiedzy i umiejętności na innych stanowiskach czy w innych formach,
brak możliwości jednoczesnego objęcia szkolenia dużej grupy osób.
= Poza stanowiskiem pracy
- uwalniają od stresów stresów bieżących wymagań stanowiska pracy,
- pozwalają się skupić szkolonemu na nauce,
- ułatwiają rozwój pożytecznych kontaktów,
- umożliwiają jednoczesne objęcie szkoleniem dużych grup pracowników.
- wysokie koszty szkolenia
- mogą spowodować obniżenie wydajności pracownika w trakcie szkolenia,
- wymagają dyscypliny i motywacji od szkolonego,
- programy szkoleń mogą być słabo dostosowane do realnych sytuacji na stanowisku pracy.
Rozwój kariery:
Rozwój kariery to działalność personalna organizacji, która pomaga zatrudnionym w niej pracownikom planować ich przyszłą karierę w ramach tejże organizacji, mająca na celu osiągniecie przez organizację zakładanych celów, a przez pracownika maksymalnej satysfakcji i rozwoju w wykonywanej pracy.
Planowanie kariery - to analizowanie sytuacji poszczególnych pracowników oraz określenie celów ich kariery i środków realizacji tych celów. Elementem planowania kariery jest księga sukcesów czyli lista potencjalnych następców pracownika zajmującego dane stanowisko.
Zarządzanie karierą - to proces w którym organizacja wybiera, ocenia, przeznacza i rozwija pracowników, aby zapewnić sobie grupę wykwalifikowanych ludzi, zdolnych zaspokoić przyszłe potrzeby organizacji.
Ścieżka kariery - logiczna i spójna sekwencja stanowiska, które pracownik może objąć aby osiągnąć cele osobiste i cele wynikające z oczekiwań dotyczących przebiegu kariery, sformułowanych przez organizację.
Rodzaje kariery odzwierciedlającej tendencje we współczesnych organizacjach:


(…)

… na rynku,
przejaw troski o ludzi, którzy byli często przez lata lojalni i oddani interesowi organizacji.
I podział outplacamentu z uwagi na grupę pracowników którzy są nimi objęci;
Dwa rodzaje outplacamentu:
- zewnętrzny - dot. Pracowników zwalnianych - wewnętrzny - dot. Pracowników pozostających organizacji Outplacament zewnętrzny - program pomocy pracownikom zwalnianym polegający na pomocy prawnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz