Przekrój geologiczny przez dolinę rzeczną - strona 4

Geologia - podstawowe pojęcia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2065

dzieli się na dynamiczną, historyczną i regionalną. Geologia dynamiczna dzieli procesy geologiczne...

Geomorfologia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2793

bywają barykadowane doliny rzeczne, co doprowadza do podparcia wód i zalania dużych odcinków doliny...

Oceanografia - pojęcia

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Józef Wosik
  • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

powierzchniowe spływają do określonej rzeki lub jej dopływów Dolina V kształtna - typ doliny, której przekrój...

Zlewnie i dorzecza- wykład 9

  • Politechnika Śląska
  • Hydraulika i hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

, budowy geologicznej a takŜe od stadium rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się róŜne układy tej sieci...