geologia - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
geologia - podstawowe pojęcia - strona 1 geologia - podstawowe pojęcia - strona 2 geologia - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Geologia jest nauką o budowie i dziejach ziemi oraz o procesach, dzięki którym ulega ona przekształceniu. Szczególnie wiele uwagi poświęca skorupie ziemskiej. Geologię dzielimy na 2 działy: geologia podstawowa i stosowana. Geologia podstawowa zajmuje się problemami budowy i historii ziemi. Geologia stosowana wykorzystuje rezultaty badań geologii podstawowej w celach praktycznych. Geologia podstawowa dzieli się na dynamiczną, historyczną i regionalną. Geologia dynamiczna dzieli procesy geologiczne zachodzące w skorupie ziemskiej i na jej powierzchni (np. wietrzenie, erozja rzeczna, erozja morska, sedymentacja). Geologia historyczna zajmuje się historia ziemi i życia organicznego ( ziemia trwa 4.5 mld lat). Geologia regionalna zajmuje się budową geologiczną i historią określonego obszaru (np. Karpaty). Geologia stosowana obejmuje geologię poszukiwawczą złożową gospodarczą, hydrogeologię inżynierską. Geologia poszukiwawcza zajmuje się poszukiwaniem złóż kopalnych. Geologia złożowa rozpoznaje złoża kopalni. Geologia gospodarcza zajmuje się oceną jakości złóż i ich zasobów. Geologia inżynierska - dział geologii zajmujący się bezpośrednimi uwarunkowaniami geologicznymi działalności inżynierskiej (technicznej) człowieka (wyrobiska górnicze, konstrukcje inżynierskie, sztuczne składniki, wodne składowiska). WSZECHŚWIAT - POWSTANIE I BUDOWA PLANET. Wszechświat to przestrzeń i znajdujące się w niej ciała. Kosmologia zajmuje się badaniem wszechświata, jego narodzin, ewolucji. Punktem wyjścia badań kosmologicznych jest obserwacja obiektów pozagalaktycznych, ich ruchu, struktury, rozmieszczenia.
Wszechświat jest jednorodny na poziomie galaktyk a nawet gromogalaktyk. Punktem wyjścia badań kosmologicznych jest przyjęcie dwóch zasad kosmologicznych: 1. Powstanie wszechświata nie zależy od położenia obserwatora. 2. Możliwa jest ekstrapolacja na cały wszechświat. Ekstrapolacji - przeniesienie wniosków wynikających z badania fragmentów populacji na całą populację. Zakładamy, że prawa fizyki są niezmienne. Teoretyczne modele wszechświata : Modele kosmologiczne muszą uwzględniać najważniejsze oddziaływania między wszystkimi ciałami wchodzącymi w skład wszechświata. Najważniejszymi siłami są siły grawitacji, wszystkie modele muszą rozwiązać problem teorii pola grawitacyjnego. Wszystkie modele podobnie opisują budowę wszechświata. Relatywistyczne modele wszechświata. 1. BIG BANG 13 - 17 mld lat, Gęstość 10 94 t/m 3 ; T 10 33 K. Błysk, oślepiająca jasność, światło z materią nieustannie zmieniającą się w siebie, światło i materia eksponują (rozszerzają się). 2. era hadronowa (1/10000 sek.) - tyle trwała

(…)

… różnymi pierwiastkami bądź związkami chemicznymi. Te roztwory są ruchliwe (mobilne) i wędrują daleko od miejsca powstania, w trakcie tych wędrówek dochodzi do przeobrażeń metasomatycznych (wymiany jonowej). Efektem hydrotermy są złoża złota, ołowiu, cynku, uranu, miedzi, srebra. INTRUZJE MAGMOWE. W zależności od kształtu ciał i ich stosunku do skał otaczających wyróżniamy dwa typy intruzji: - intruzje…
… różnych fragmentów Ziemi. - obserwacja zmian pola magnetycznego, siły - pozwala określić przewodnictwo elektryczne, informacje o rozkładzie mas we wnętrzu Ziemi, informacje o budowie skorupy Ziemskiej i o jej zmianach. - pomiary strumieni ciepła płynącego z wnętrza ziemi i pomiary radioaktywności skał - badanie temperatury wnętrza Ziemi ( 6000o we wnętrzu Ziemi) FALE SEJSMICZNE.
- Fale podłużne P (Primae…
… się fal (cząstki drgają poprzecznie do drogi fali) rozchodzą się w ciałach stałych, docierają do sejsmografu po falach podłużnych. - Fale powierzchniowe typu grawitacyjnego polegają na połączeniu rozrzedzeń i zagęszczeń ośrodka z jego zaginaniem, w wyniku czego części ośrodka drgają sprężyście po torach elipsoidalnych. Docierają do sejsmografów ostatnie, gdyż rozchodzą się nie wprost z ogniska trzęsienia…
… basenu sedymentacyjnego. TRZĘSIENIA ZIEMI. Fale sejsmiczne: - fale podłużne (P). - fale poprzeczne (S).
- fale powierzchniowe (L). - fale Rayleigh'a (R). - fale Love'a (Q). Przyrządami, które rejestrują fale sejsmiczne są sejsmografy. Hipocentrum - ognisko trzęsienia ziemi, epicentrum - rzut hipocentrum na powierzchnię ziemi. ENERGIA TRZĘSIEŃ ZIEMI. Miarę wielkości trzęsień Ziemi jest jego magnituda…
… barwa. TYPY LODOWCÓW. 1. Lodowce górskie: - alpejskie - z pól firnowych wychodzą jęzory lodowcowe. - piedmonowe - wiele jęzorów lodowcowych na przedpolu lodowcowym łączą się w potężną fartuchową pokrywę, tworzą piedmontowy układ. - tunkiestawskie? - pozbawione jęzorów. 2. lodowce kontynentalne (lądolody) - potężna czasza lodowa pokrywająca lądy. Ruch lodowców: - ześlizgiwanie po podłożu. - płynięcie…
abrazji. 5. jeśli są żwiry to dobrze obtoczone i na ogół płaskie. Bariery piaszczyste i laguny. Cechą wielu wybrzeży są bariery piaszczyste, są to długie i wąskie wyspy, półwyspy, mierzeje formowane przez falowanie i prądy litoralne. Geneza barier. 1. Z rew? nadbudowywanych piaskiem od strony morza i stopniowo wynurzających się; 2. wskutek przemieszczania piasku przez prądy litoralne. 3. wskutek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz