Pytania i odpowiedzi na egzamin - Procesy geologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - Procesy geologiczne - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Procesy geologiczne - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin - Procesy geologiczne - strona 3

Fragment notatki:

1. Wymień zewnętrzne procesy geologiczne. erozja wietrzenie
powierzchniowe ruchy masowe
sedymentacja
denudacja
2.Podaj charakterystykę mezosfery.
Sięga 2885 km wgłąb ziemi i zbudowana jest w górnych partiach z chromu, a w dolnych z niklu.
3. Podaj definicję skały.
Luźne lub zwięzłe skupisko minerałów powstałe w skutek określonego procesu geologicznego.
4. W jakich regionach strefa granitowa ma najmniejszą miąższość.
Odp: W oceanach.
5. Jakiego rodzaju granice dzielą płyty litosfery?
granice rozbieżne (wzdłuż których rozsuwają się)
granice zbieżne (wzdłuż nich płyty zderzają się) - powstawanie dolin, np. dolina Renu (Afryka) granice przekształcające się (płyty przesuwają się względem siebie) - uskok św. Andrzeja
6. Co to jest subdukcja?
Proces polegający na wciąganiu lub wpychaniu jednej płyty litosferycznej (płyty oceanicznej) pod drugą. 7. Na czym polega frakcyjna krystalizacja magmy?
Oddzielnie, wydzielają się ze stopu magmowego kryształy. Powstają różne minerały, ze względu na różne temperatury krzepnięcia dzieli się ją na 3 etapy.
8. Podaj nazwy czterech skał wylewnych
Ryolit
Andezyt
Bazalt
Melafir
Trachit
Porfir
9. Podaj procesy wietrzenia chemicznego skał.
uwęglanowienie (kaolinizacja)
utlenienie uwadnianie
odtlenienie
10. Wymień głębokościowe strefy metamorfizmu.
epizona
mezozona
katazona
11. Podaj nazwy dwóch skał pochodzenia chemicznego
gipsy
wapienie
12. Co to jest gradient geotermiczny i ile wynosi w Polsce?
Przedstawia o ile stopni wzrasta temperatura w miarę schodzenia wgłąb Ziemi. Podaję sie ją w metrach/stopnie C. W Polsce średni gradient geotermiczny wynosi: 33m/1 st C 13. Co to jest wydolność rzeki?
Wydolność rzeki określa zdolność transportową rzeki, czyli nośność.
14. Co to jest proces cementacji skał?
jest to proces zbiorczy twardnienia koloidów, kompakcji i rekrystalizacji, który sprawia że ziarna osadu są ze sobą zlepione, substancjami cementującymi.
15. Co to jest erozja wsteczna rzek.
Polega na podcinaniu progów i załomów w korycie rzeki i powoduje ich cofanie. Odbywa się ona w kierunku źródła rzeki.
16. Podaj skutki erozji wstecznej rzek.
Cofają się progi i cofa sie obszar źródłowy rzeki, beg rzeki wydłuża się a poziom(spadek) wyrównuje się. może to spowodować kaptaż rzeczny.

(…)

… lód lodowcowy
18. Jak powstają sandry?
Woda z topniejącego lądolodu wypływa na jego przedpole strumieniami i rzekami pod dużym ciśnieniem, woda wypływa przed czoło lądolodu, przepływa przez moreny czołowe i powstają stożki napływowe. Materiał stożków to żwiry i piaski które tworzą rozległe doliny na przedpolach lodowca. 19. Jak powstaje i z czego zbudowana jest morena denna?
Powstaje w procesie…
… erozji większych rzek płynących przy krawędzi lądolodu.
38. Jak powstaje i z czego zbudowana jest morena czołowa?
Pas wzgórz wzdłuż czoła lodowca powstały podczas jego postoju. Materiał pochodzi z materiału pchanego przez lodowiec lub wytapianego z lodowca. 39. Wymień czynniki erozji morskiej.
falowanie wiatrowe
przypływy i odpływy morskie
prądy morskie
40. Z jakich elementów morfologicznych składa…
…, biotyt, struktura jawnokrystaliczna
28. W jakich warunkach dochodzi do rozpadu ziarnistego skał?
Przy insolacji(nasłonecznieniu) bądź pod wpływem działania mrozu, ziarna w skale są różnie zorientowane. W ten sposób powstaje różne kurczenie i rozprężanie minerałów co powoduje naprężenia w skale a to z kolei przyczynia się do rozluźnienia spójności skały.
29. Co to jest metamorfizm termiczny?
Skały…
… równowagi oznaczająca położenie dna rzeki, w którym rzeka nie eroduje w głąb ani nie kumuluje.
46. Co to jest Abrazja?
proces niszczenia brzegu morskiego poprzez falowanie i przemieszczanie się materiałów skalnych. W jej wyniku powstają klify i tarasy abrazyjne. 47. Rodzaje i skutki erozji rzek.
erozja denna - żłobienie i niszczenie dna koryta, pogłębianie i obniżanie dna dolin. erozja wsteczna - cofa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz