Przedział liczbowy - strona 5

Wykład - zmienne losowe dyskretne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Eugenia Ciborowska-Wojdyga
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

sumujących się do jedności. Można jednak przyporządkować prawdopodobieństwa przedziałom liczbowym: P(x < X...

Prognozowanie ekonometryczne - Statystyka F

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

* jest odpowiednią wartością Otrzymujemy przedział liczbowy ( yτ − t * Sτ , yτ + t * Sτ ) , stanowiący przedziałową...

Estymacja przedziałowa i przykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

na podaniu takiego przedziału liczbowego (k-wymiarowego obszaru), aby z dostatecznym stopniem zaufania...

Pytania z egzaminu ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

przedział liczbowy, który c) Możemy posłużyć się statystyką o rozkładzie T-studenta d) Zwiększenie...

Prognozowanie popytu- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2247

w przedziale liczbowym). Przykładem ilościowej prognozy punktowej będzie stwierdzenie: Sprzedaż produktu X...

Statystyka - teoria

 • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

statystycznych Ciągłe - może przyjąć każdą wartość z określonego przedziału liczbowego przy czym ilość miejsc...

Statystyka, histogram

 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577

przedziału liczbowego, przy czym każda realizacja z tego zbioru może być przyjęta ( np. wzrost, wysokość...