Przedmiot poznania - strona 16

Specyfika nauk społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2219

poznania i jego intuicyjne zgłębianie10. Wadliwość tego rodzaju poglądów została już dawno wykazana...

Geografia ekonomiczna (5 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

dla których gromadzi się dane statystyczne, Region jako przedmiot poznania - badania przeprowadza się w celach...

Filozofia - egzamin 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1246

) i jako to, co jest poznawane (przedmiot poznania). Ów umysł podwojony to druga hipostaza - to jego myśli są wzorcami...

Nowożytność- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

, substrat tych przeżyć. Stosunek zachodzący między podmiotem poznającym a przedmiotem poznania nazywamy...

Problematyka filozofii

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

), - empiryzm metodologiczny przedmiot poznania: -rzeczywistość idealna (idealizm) -rzeczywistość realna...

Teoretyczne podstawy kształcenia

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2604

. kolor, kształt i skupia się na funkcji przedmiotu - poznanie bezpośrednie; dziecko musi zobaczyć...