Przedmiot poznania - strona 15

Filozofia - materiał na egzamin (sem.I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Leszek Kopciuch
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2072

postrzegającego, ale cechy przysługujące przedmiotowi są obiektywne Idealizm epistemologiczny: przedmiot poznania...

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

się na nie odpowiedzieć. Jest odwrotnie świat jako przedmiot poznania dostosowuje się do ludzkich zdolności poznawczych...

Teoria Kanta - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

się ukonstytuować przedmiot poznania? Badając genetyczną stronę poznania: pytaliśmy o to skąd wypływa poznania? Kant...

Scholastyka wieku XIV

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

- są w Nim odrębnym przedmiotem poznania. Bóg poznaje więc najpierw własną istotę w niej samej, następnie poznaje...

Platon - „Fajdon” - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2261

jest piękne”. L, 102D- LI, 103B - Sokrates: kiedy przedmioty poznania zmieniają się (np. rosną), niektóre idee...

Platon - „Fajdros” - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 3199

, poznanie jego istoty. Stąd kwestię wartości Erosa można rozstrzygnąć tylko uprzednio zdefiniowawszy miłość...

Platon - „Państwo”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

rozkosze; Dobro nie jest poznaniem, ale przedmiotem poznania. Strażnik doskonały, stojący u steru państwa...

Notatki z wykładu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Jan Łoboda
 • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1617

dla których gromadzi się dane statystyczne, Region jako przedmiot poznania - badania przeprowadza się w celach...