Prusy Królewskie - strona 4

Polska doby Jagiellonów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

mogą swobodnie głosić swoje nauki !1531! - wolność głoszenia ewangelii w duchu luterańskim Prusy Królewskie...

Ustrój RP Szlacheckiej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Sławomir Maszewski
  • Historia Polski
Pobrań: 259
Wyświetleń: 812

- 1580 Wielkopolska Małopolska Mazowsze Prusy Królewskie szlachta 5,6% 4,6% 23,4% 3% duchowieństwo 0,3...

Protestancka reformacja na ziemiach polskich

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

za normę wiary. - w 1556 r. luteranizm na dobre zagościł na Pomorzu. d.) Prusy Królewskie i Warmia. - hasła...

HISTORIA

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2345

rolę mieszczan. Wyjątek stanowiły tu ziemie Prus Królewskich, gdzie silna urbanizacja i istnienie...