Protoplast - strona 9

Plusy iżynierii genetycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

ściana komórkowa - trzeba usunąć, wtedy możliwa fuzja protoplastów różnych gatunków (nawet odległych...

Winiarstwo - definicja i rodzaje - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

, dlatego jest to trudne. Stosuje się  wektory integrujące lub osobne, przez fuzję glikanu, protoplastów, mikroiniekcję...

Transpiracja - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701

- turgoru * prowadzi to do zmian kształtu komórek szparkowych na skutek pęcznienia protoplastu i napierania...

Wykład 2 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

wapniowego. Ca2+ zwiększa swoje stężenie w protoplaście i jako wtórny przekaźnik sygnałów może uruchamiać...

Wykład 4 - fizlogia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

się amyloplasty mogą zmieniać ładunki w protoplaście a także wywołują ucisk mechaniczny na RE. Niewiadomo...

Wykład 8 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

i GA szczególnie jest widoczny przy kiełkowaniu ziarniaków. Poziom DNA w protoplastach komórek warstwy...

Sens ideowy pojęcia socjalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

się w końcu XVIII w., to jednak za jego protoplastów uznaje się zgodnie twórców kolektywistycznych...

Mikrobiologia - wykład 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3283

protoplastów S. cerevisiae i S. diastaticus => szczepy o podwyższonej aktywności glukoamylazy i zdolne...