Transpiracja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transpiracja - omówienie  - strona 1 Transpiracja - omówienie  - strona 2 Transpiracja - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

TRANSPIRACJA
* wyparowywanie wody z powierzchni ciała rośliny
* czynnie regulowany proces fizjologiczny
* intensywność transpiracji - wyraża się w gramach wyparowanej wody na jednostkę powierzchni liścia (zwykle 1dm3) i na jednostkę czasu (1g)
* współczynnik transpiracji - określa związek między zużyciem wody a produktywnością fotosyntetyczną roślin (współczynnik mówi o tym, ile litrów wody roślina zużyła w czasie sezonu wegetacyjnego, aby wyprodukować 1kg suchej masy)
* intensywność i współczynnik transpiracji zależą m.in. od gatunku rośliny i jej wieku, a także od światła, temperatury i wilgotności powietrza, pH gleby i nawożenia
* woda w roślinie transpiruje głównie z powierzchni liści
* w liściu wyróżniamy dwie powierzchnie parowania wody: zewnętrzną (górna i dolna skórka pokryte warstwą kutykuli) i wewnętrzną (komórki miękiszu asymilacyjnego)
TRANSPORT W LIŚCIU I TRANSPIRACJA
TRANSPIRACJA SZPARKOWA
* odbywa się dzięki aparatom szparkowym
* liść przeciętnej rośliny może mieć nawet kilka milionów aparatów szparkowych (na 1mm2 od 100-400)
* ma to bardzo duże znaczenie dla dyfuzji CO2 i pary wodnej
* zaczyna się od parowania wody z powierzchni komórek miękiszu asymilacyjnego gąbczastego i palisadowego, po czym następuje dyfuzja powstałej pary wodnej w przestworach międzykomórkowych i dalej przez szparki na zewnątrz
* szparki mogą się otwierać i zamykać, regulując w ten sposób intensywność transpiracji
* podstawą zjawiska jest

(…)

… jest krótkotrwały (upalne, suche i wietrzne dni), a roślina powraca do stanu normalnego (zwykle w nocy, kiedy ustaje transpiracja)
* więdnięcie nieodwracalne - proces jest długotrwały i roślina całkowicie traci turgor, także nie jest w stanie pobierać wody nawet w wypadku jej dostarczenia i obumiera
BILANS WODNY UJEMNY
* (H2O pob. < H2O utr.) - duże straty wody, np. w okresie suszy, znacznie przewyższające jej pobieranie w tym samym czasie
* w roślinach występuje wtedy wewnętrzny deficyt wody mający niekorzystny wpływ na procesy fizjologiczne takie jak np. fotosynteza, oddychanie, pobieranie i przewodzenie substancji mineralnych, kiełkowanie nasion, kwitnienie, zawiązywanie owoców
* powoduje również utratę turgoru i w konsekwencji więdnięcie rośliny, a nawet jej śmierć
BILANS WODNY ZRÓŻNICOWANY
* stan optymalny…

Transport aktywny i wspomagany - kanał symplastyczny
Transport aktywny i wspomagany - wyłącznie kanał symplastyczny
BILANS WODNY ROŚLIN
* różnica między ilością wody pobranej przez roślinę (stanowiącej przychód) a ilością wody utraconej (stanowiącej rozchód)
* podstawowymi procesami, od których zależy bilans wodny, są pobieranie wody za pomocą systemu korzeniowego oraz straty wody spowodowane głównie…
… pod zwiększonym ciśnieniem
Dodatkowe czynniki
Kohezja i adhezja cząsteczek wody, osmoza, pęcznienie
Energia
Cieplna Słońca, ruch powietrza
Metaboliczna (ATP)
Egzogenne czynniki regulujące
Glebowe: zawartość wody, tlenu i składników mineralnych, temperatura Atmosferyczne: temperatura, wilgoć i ruchy powietrza
Znaczenie dla rośliny
Podstawowe w pobieraniu wody i soli mineralnych
Minimalne zachodzi w czasie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz