Produkty gotowe - strona 9

Zadania: Ewidencja i rozliczanie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

obciążających: produkcję, ……… Usługi ……… Zarząd ………. Przyjęto do magazynu produkty gotowe według rzeczywistego...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 952
Wyświetleń: 6356

i rozliczenia międzyokresowe (np. czynsz) - 60 – produkty gotowe i półfabrykaty - 600 – produkty gotowe - 601...

Wykład - wpływ globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowy obrót usług
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

wielu, lecz nie wszystkich odmian usług. Wynika z niej brak buforu produktów gotowych i w zamian - konieczność utrzymywania gotowego...

Rachunek kosztów zmiennych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arleta Szadziewska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3283

na sprzedaży Wycena bilansowa zapasów Po kosztach jednostkowych produkcji Produkty gotowe i w toku wycenia...

Istota kalkulacji kosztów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1869

produkty gotowe, a także ich części składowe. Kalkulacja powinna wykazać nie tylko łączny koszt każdego...

Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1134

nie zakończoną przelicza się na umowną ilość produktów gotowych, czyli traktuje się ją jako pewien procent...

Sprawodzania finansowe firmy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1911

w toku   3. Produkty gotowe   4. Towary   5. Zaliczki na dostawy   II. Należności krótkoterminowe  0 1...

Inwentaryzacja: etapy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456

aktywów obrotowych (materiały, półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe, towary) aktywa finansowe...

Inwentaryzacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

aktywów obrotowych (materiały, półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe, towary) aktywa finansowe...

Projektowanie organizacji firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1190

zgromadzenia produktów gotowych w celu zachowania ciągłości oferty wraz z kosztami zamrożenia środków...